36 Добродетели
Етични Ценности на
Духовен Сатанизъм


Сатана

I. Свобода
II. Падението
III. Реализъм
IV. Смърт
V. Уважение на Боговете
VI. Напредък и Еволюция
VII. Мъдрост
VIII. Истина
IX. Божеството

Белзебуб

I. В Човек
II. Разрушение и Война
III. Храброст
IV. Общество
V. Йерархия
VI. Дела и Благородни Деяния
VII. Мощ В Мъдростта
VIII. Величие
IX. Справедливост

Азазел

I. Настоящето
II. Стремеж към Знание
III. Честност и Почтеност
IV. Лоялност и Вярност
V. Приятелство
VI. Умереност
VII. Световно Подобрение
VIII. Хармония
IX. Опознай Себе си

Астарти

I. Естествен Път
II. Любов и Омраза
III. Създаване
IV. Равновесие
V. Ентропия
VI. Патезис и Енергия
VII. Семейство и Предци
VIII. Красота
IX. Завършеност

Завинаги посветен на: Питагор, Сократ, Платон, Аристотел

Страница и Свещени Текстове от Върховен Жрец Hooded Cobra 666


© Copyright 2023, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457