Δ

Равновесие

Balance should be seen in the symbol of the scale, on the sign of Libra. Balance keeps the whole universe in order. The laws of balance are to be accepted and understood, for disregarding them, results in ultimate and hard failure.

Balance, as a virtue, is closely connected with harmony and justice. However, each level of these three virtues does reflect a different viewpoint of the same principle.

While Justice is correlated for example with many higher notions, balance describes a more simplified view of what we call “the equal distance between two points”, or the “middle point”.

Through understanding of the middle point and even distribution, the Weighting Scales of Libra will enter the perfect Balance.

One must stand in the Balance, if they want to be in accordance with the laws of the Universe. Then, the gates of understanding will open up, as the internal balance will manifest itself outward.

One Disciple asked Astarte: “Lady Astarte, who do the human species have two feet, two hands, but only one head?

Queen Astarte responded to the Disciple: “In the material world, you need the balance of 2 legs, that alternate your movement forward.

In the Emotional world, you need the balance of two Emotions, love and hate, to understand with your heart.

In the Supernal World, you will see the Singular Truth, yet only if your 2 eyes, your 2 ears, and your 2 aspects, finally become ONE, constituting the Wisdom of the Five.

Δ

Молитва:

“Mysterical Queen Astarte,

Bless us in our understanding of the Cosmic Balance,

May the weigh of Libra become as Light as the Feather Of Maat,

Bring us into the light through our balanced consciousness”Обратно към Сатанинска Етика


© 2002-2024 Радостта на Сатана. Всички права запазени.
Номер на Библиотеката на Конгреса: 12-16457, Номер на Авторското Право на ЕС: CI-476909645.

*Забележка: Всички текстове на този уебсайт са защитени с авторски права. Авторът дава разрешение за отпечатването им за лично проучване, стига да не бъдат променени.