A

Свобода

Един от основните добродетели, които човек трябва да разбере, е свободата.

Благодарение на свободата, ние сме достигнали нивото, на което се намираме.

И отново, благодарение на нея, сме се запътили натам, накъдето отиваме. Но можем и да не отидем.

Човек е свободен да избра в своя живот, да прави лични избори, както и такива, които до известна степен засягат останалите.

Свободата има фундаментално значение в света на дуалността и физическото съществуване.

Човек е свободен да се вслушва, както и да не вслушва. Да прилага знания, както и да не ги прилага.

Всички добродетели водят началото си от способността и разбирането на избора, произлизащ от свободата.

A

Молитва:

“О Сатана, ти си първият, който беше свободен,

Разкрий ни тайнството на свободата!”


Обратно към Сатанинска Етика


© Copyright 2023, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457, CI-476909645 EU Copyright Number