Детска Етика


Децата са най-важните същества, тъй като те са бъдещите поколения. Да имате много деца и правилното им отглеждане, е много добра благословия.

Добри, образовани, етични и социално продуктивни деца са благословия на земята.

Тяхното образование, налагането на подходящи етични норми, полагане на грижи и любов, обучението им да станат социално и духовно ползотворни същества, са сред най-важните задачи, които човечеството трябва да предприеме.

Дисциплинарните действия срещу Деца трябва да се предприемат само с мотивацията за подобряването им и без други намерения.

Злоупотребата с Деца по неразумен начин или със зли цели е строго забранена в Духовния Сатанизъм.

Престъпленията срещу Деца се считат за най-висша форма на отвращение в Духовния Сатанизъм и грях срещу Вечните Богове.
Обратно към Сатанинска Етика


© 2002-2024 Радостта на Сатана. Всички права запазени.
Номер на Библиотеката на Конгреса: 12-16457, Номер на Авторското Право на ЕС: CI-476909645.

*Забележка: Всички текстове на този уебсайт са защитени с авторски права. Авторът дава разрешение за отпечатването им за лично проучване, стига да не бъдат променени.