Β

Падението

Наред с началото на свободата, бележи своето начало и пътят на възхода или падението.

Бидейки танцьори в дуалността, но глухи за симфонията на живота, ние изгубихме своя ритъм и паднахме.

Всяко падение съществува за да бъде превъзмогнато и както човекът е паднал, така може и да се възстанови.

Във възхода и падението си, ние познаваме радости и болка: някои ще бъдат роби, а други - господари, някои ще познават доброто и злото, а други няма да познават нито едното, нито другото.

Β

Молитва:

“О Сатана, помогни ни да обърнем падението,

направи го кратко, а не вечно: и ни научи как да овладеем както него, така и

падналия свят.

Отговори на невежеството ни със симпатия и приятелство.

Тук сме и се стремим да обърнем нашето падение!”


Обратно към Сатанинска Етика


© Copyright 2023, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457, CI-476909645 EU Copyright Number