Относно Завистта, Алчността, Омразата, Гнева, Похотта, Лакомията

От заглавието може да се предположи, че този въпрос тук ще бъде оценен с презрение или с писане и издаване на наказания за тези, които участват в тези човешки процеси. В Пътя на Боговете, който е Духовен Сатанизъм, не съществува такава практика. Отричането на тези желания и неправилното им разпознаване или създаването на състояние на страх от вечен адски огън за занимаващите се с тях е само работа на врага, който има за цел да откаже човешките същества да напредват духовно.

Тъй като врагът иска фундаментално да причини нещастие, слепота и липса на мъдрост в човечеството, той не може да даде решения в този текст на Направления, защото ако го направи, човешките същества ще трябва да научат за духовността и мъдростта, което ще лиши всички църкви на врага от последователи, тъй като те процъфтяват от нещастието, страданието, смъртта и невежеството.

В полза на врага е тези състояния в хората да продължат колкото се може по-дълго и за максимален брой хора, затова те винаги ги поддържат, за да не се превърнат в празни черупки. Подобно на лекар, който не се интересува от излекуването на човешките същества, а иска нарочно да им причини болести, така и врагът желае това. За съжаление на мнозина те могат да видят това едва след като са разбрали за природата на врага. "Външният враг" може да спечели много от поддържането на вътрешното зло и враговете на човечеството.

Макар че "Авраамическите Религии" говорят много и осъждат хората по тези теми, в основата си те ненавиждат човешката природа и човечеството и се стремят хората да останат непросветени. Това състояние създава двойно повече проблеми от това, което тези вече слепи влечения, които ще опиша тук, причиняват на човешките същества сами по себе си. Те удвояват човешките страдания и нещастия.

Нашата страна е точно обратното и се стреми да издигне хората, като същевременно ги запази изцяло човешки, без да изпитва фундаментална омраза към това, което човечеството е или може да бъде.

Порталът към духовната еволюция, в която описаните тук сили могат да пречат, но също така и да помагат по-късно, когато душата напредне, се намира в умереността на тези сили и тяхното пречистване. Ако едно същество наистина е победило тези сили, тогава то е пречистено същество и има много общи неща със съществата от Висшите Степени на живота. Това не може да се фалшифицира или избегне и е процес на еволюция, който продължава цял живот, за да се поставят те под правилното управление на Мъдростта.

Тъй като душата се опитва да еволюира, тя трябва да се въплъти в тяло. Това тяло носи със себе си всички сили, необходими за нейната еволюция, движещите сили на природата, като например способността за развлечение, оцеляване и всички инстинкти, свързани с оцеляването на човешкото същество.

Механизмите за оцеляване в тялото са мотивиращи фактори и сили, които са много необходими за живота. Без тях човешките същества биха загинали незабавно и не биха могли да се развиват по никакъв начин.

Боговете са ги дарили на хората като необходими сили за оцеляването им и тези сили съществуват универсално във всички живи същества. Те са дадени с мъдрост и представляват еволюционни сили.

Дисбалансът в тези сили може да се дължи на травматични събития, на личен избор или просто на това, че човек никога не е знаел, че трябва да балансира тези сили, или на трите фактора заедно.

В основата си, нито една от силите на Завистта, Алчността, Омразата, Гнева или Похотта не е отрицателна, но тъй като са лишени от Логос или Висш Разум, те често са причина за проклятие на човешките същества, тъй като могат да понижат едно същество в животинското състояние, в което се намира по време на въплъщението. Когато те не се контролират, човек се превръща в Андрапод и попада на пътя на злото.

Характерното правило тук е, че "Умереност във Всички Неща" е твърдението на Аристотел, което е вечна истина за обожествяването на душата и превръщането в съвършено човешко същество. Това съвършенство носи не само светски, но и духовен успех. Духовният и вътрешният успех тук е най-важният фактор, тъй като това е състоянието, което наистина ще направи човешкото същество вътрешно щастливо и свободно, повече от всичко друго външно, което идва като допълнение към това състояние.

Липсата на тези сили може да намали много способността на човека да оцелее, но сляпото им управление със сигурност рано или късно ще доведе до разпад, вътрешни терзания и разрушения, депресия и липса на здраве в биологичен, духовен и умствен план. Следователно те са необходими за съществуването, докато не бъдат усъвършенствани до по-добри форми, които да гарантират по-високо състояние на съществуване.

Тези сили са описани като "слепи" и тъй като са слепи, те не участват пряко в логиката и разума.

Колкото повече човек е затворен духовно и интелектуално, толкова по-голяма е мощта на горепосочените сили да властват в съзнанието, а при пълното управление на слепотата, човек е просто мотивиран да съществува въз основа на горепосочените емоционални състояния. И все пак всички те имат корен в необходимостта от биологично съществуване.

Когато се управляват правилно, те могат да се превърнат в отлични сили в ръцете на мъдрите, вместо човек да бъде поробен от тези сили и да живее живот, изпълнен с мъчения, които ще се разпространят върху много други хора, удължавайки и техните собствени мъчения.

1. Алчност = Нуждата от материална сигурност, фактор за удължаване на физическото съществуване. Алчността е сляпа, тъй като не разбира мярката на другите същества или на себе си. Последното ниво на алчността е, че всяко его иска да погълне цялата планета - характеристика, типична за психопатните личности. Алчността като състояние може да предизвика омраза към другите, несправедливост, извършена спрямо другите, което може да доведе до това човек да бъде мразен или убит, и да причини смъртоносна омраза както у себе си, така и у другите, създавайки кръговрат на разрушението.

Когато Алчността е овладяна, човек е на път да стане по-богат и да разшири себе си, а вторият край на баланса е даряване и на други човешки същества. Когато Алчността е контролирана, може да се постигне растеж на цивилизациите, лични придобивки и материален напредък. Алчността изчезва в края на духовната еволюция.

2. Ревност = Заради объркване на положението в живота, погрешни оценки за собственото съществуване в сравнение с другите, може да възникне ревност или завист - човек иска това, което другият "има", или това, което мисли, че "другият има". В основата на завистта може да стои нуждата от издигане на собственото "аз" [което е добрият аспект на завистта] и може да се използва за улесняване на личната еволюция, макар че липсата на напълно оформено "аз" [познаване на способностите на човека или на мястото, на което се намира - състояние на заблуда и объркване] може да предизвика завист. Завистта е по-силна форма на последователна ревност и може да доведе до убийства, предателства, сериозен самосаботаж или разрушаване на личностните способности, тъй като човек винаги е фиксиран върху завистта към другите.

Когато Завистта или Ревността бъдат контролирани и заменени с преценка, в Посветения ще се появи чувство на благодарност. Също така, вместо човек да кипи и да изгаря от ревност, когато има самоосъзнаване, тази благодарност ще се разпростре и върху другите човешки същества и ще могат да се създадат подходящи връзки с други същества. Завистта може да се използва за участие в положителна конкуренция, при която човек се развива, за да достигне желания стандарт. В края на духовното развитие в хората няма завист.

3. Похот = Похотта е сила, необходима за създаване на потомство, и е друг биологичен импулс за създаване на потомство или за изпитване на връзка с другите. В сляпо състояние, похотта се превръща просто в ненаситна нужда от връзка, без да се интересува от никакви подробности, лишена от разум. Потребностите тук се основават на нуждата от удължаване на личното съществуване чрез развлечение. Заслепеното състояние на похот може да създаде кръговрат, който може да погълне човека физически, психически и по всякакъв друг начин, като го направи неспособен да напредне в някоя област или в живота, или да накара хората да правят неща, за които много ще съжаляват, като предателства, нежелана бременност или да доведат до много други проблеми.

Похотта е положителна и в правилния рационален контекст може да създаде семейства, наследство, взаимоотношения с други човешки същества, лично удовлетворение и същата сила е силата, която се използва и трансмутира при нуждата от свързване с по-висши теми [знание, духовност, подобряване на тялото и свързаните с него репродуктивни способности].

4. Гняв = Гневът е основна емоция, която дава на хората силата да отблъскват врагове. В случай при сляпа омраза, за която няма никаква причина, и в комбинация с всички останали желания човек може просто да мрази без причина, да се запали от ревност или да намрази пречките пред своята алчност или похот. Гневът може да създаде внезапни, неочаквани и необратими престъпления, за които човек може да съжалява по-късно, но не може да върне назад. Внезапни убийства, които струват целия живот на човека, могат да се случат в състояние на гняв или ярост, когато тя завладее ума.

Гневът, когато е умерен, може да бъде много мощно оръжие по отношение на Правосъдието, а когато е насочен, може да има катастрофална сила, която всъщност може да се използва за добро. Гневът може да съществува в огромни размери дори за Боговете, но тяхната форма на "гняв" е съвършена и изобщо не е свързана с човешките представи за сляп гняв.

5. Омраза = Форма на обединен гняв, която съдържа много от горепосочените неща, когато НЕ е оправдана и НЕ е аргументирана, омразата е продължително състояние на гняв и желание да се причини вреда, особено когато има усещане, че някой е бил "ощетен" по някакъв начин. Това може да е вярно или невярно, но при сляпото състояние на тези желания няма никакъв контекст на омразата. Когато е сляпа, омразата може да доведе до убийство, самоунищожение и много други опасности. Тя е сигурен начин да се създаде състояние на душевно страдание, когато не е правилно насочена и контролирана.

Подходяща омраза е необходима, когато има сериозна несправедливост и е необходимо да се приложи продължителна сила, за да се променят определени обстоятелства. Тя може да е необходима за установяване на Справедливост, но когато човек е заслепен от омраза, всички останали състояния също могат да се увеличат, така че силата на омразата се нуждае от внимателно управление, тъй като може да бъде саморазрушителна.

6. Лакомия = Нуждата да се осигури храна за организма е необходима на човека, за да оцелее. Лакомията се появява, когато няма мярка за здраве, правилна преценка или показатели по отношение на това, което човек трябва да консумира, за да поддържа оптимално или здравословно биологично съществуване. Лакомията може да доведе до инвалидност и смърт или до много лошо здраве.

Лакомията е форма на страст за храна, която не е овладяна, но когато е правилно овладяна, тя преминава от това състояние към форма на положителна грижа за човек, когато става въпрос за биологичното здраве и консумацията, това води до здраве, умствена и физическа яснота и управление на енергията.

Контролирането на всички гореспоменати състояния, когато човек се развива духовно, означава, че той се освобождава от лошите им ефекти и може да се възползва от тези сили, наричани още "Алхимична (или психологическа) Трансмутация".

Когато Змията на силата Кундалини, е паднала, тя е в състояние на въртене около себе си и предизвиква чувство на бедствие, но когато е изправена и освободена, тя носи просветление, освобождава тези влечения и с помощта на Мъдростта и на Боговете, можем да станем човек, който е насочил правилно тези сили в себе си. Преди този процес изобщо да започне да се случва, човек трябва да се научи да управлява тези сили, докато се освободи от тираничното им управление и в крайна сметка стане техен господар, вместо да бъде техен роб.

Колкото по-високо еволюира душата, тя може да достигне тези състояния, които носят вътрешно спокойствие, мир със себе си и света, но също и успех във всички начинания, които първоначално са търсени от горепосочените желания, но които тези желания, в сляпо състояние, не могат да дадат. Умереността на горепосочените желания винаги много точно ще създаде в душата състояние на "Евдемония" или "Мир със своя Демон [Душа]" и ще донесе благодат както пред Боговете, така и пред другите човешки същества.

В Духовния Сатанизъм нито едно от тях не е зло, те са просто представителни сили на природата, които трябва да бъдат подчинени на Мъдростта, за да израснат в по-висши форми, които подтикват едно същество да стане пречистено, отлично и могъщо.

- Върховен Жрец Hooded Cobra 666
Обратно към Сатанинска Етика


© 2002-2024 Радостта на Сатана. Всички права запазени.
Номер на Библиотеката на Конгреса: 12-16457, Номер на Авторското Право на ЕС: CI-476909645.

*Забележка: Всички текстове на този уебсайт са защитени с авторски права. Авторът дава разрешение за отпечатването им за лично проучване, стига да не бъдат променени.