H

Величие

Могъщество и сила, съкровищата на земята и небесата, слава и признание - ние, човешките същества, имаме вроден стремеж към развитие.

В нашия свят, ние сме на път да се превърнем в нещо велико.

Може да успеем, а може и да не успеем. Въпреки това, човек може да се чувства склонен да опита.

Великите изграждат това за себе си, по-великите го изграждат за себе си и за останалите, но най-силните могат да надхвърлят дори самите себе си.

Една велико, безкористно дело, съдържа в себе си стойността на хиляди и хиляди постъпки.

От всички дела, най-важните са тези, които са велики за Боговете и извършените в чистота и мъдрост.

Но благословени и с най-чисто сърце са Великите, които поддържат и се грижат за благополучието на своите ближни.

H

Молитва:

“О Господарю Белзебул,

Велики Белзебул,

Велики Учителю,

Научи ни на Величие,

Защото Ти Си Велик!

Ти Си Самото Величие!”


Обратно към Сатанинска Етика


© Copyright 2023, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457, CI-476909645 EU Copyright Number