Δ

Смърт

Смъртта е близо и смъртта е господар, необходимата илюзия и най-реалният развой.

Смъртта не предлага бягство. Но убедени ли сме, че и ние трябва да избягаме от нея?

Докато големият меч на смъртта виси над главите ни, не трябва да забравяме, че сме тук да живеем и да изживеем животите си. Ние сме тук и смъртта ни е предопределена, така че премисляйте внимателно. Къде ще отидем?

В Духовния Сатанизъм, смъртта представлява просто поредната подбуда към това да съществуваме и да се развиваме. Нашата практика ни дава поглед отвъд, позволявайки ни да пристъпим към смъртта с познание.

Δ

Молитва:

“О Сатана, Повелител над Смъртта,

Дай ни разбиране за същността ѝ,

Благослови ни, за да живеем”


Обратно към Сатанинска Етика


© Copyright 2023, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457, CI-476909645 EU Copyright Number