XVI. Съхраняване на Духовни Доктрини и Знания

Човечеството беше благословено и надарено с Духовно Знание.

Знанието от Древните Цивилизации е изключително важно и трябва да бъде съхранено, поддържано живо и предавано през бъдещите векове.

Радостта на Сатана е представител на това Божествено Знание, чието съхранение е от най-висшите и най-важни задачи, към които човек може да се придържа в живота си.

Съхранението на Знанието за Боговете, означава да запазим тяхната памет и връзката между нашия вид и нашите Богове.
Обратно към Сатанинска Етика


© 2002-2024 Радостта на Сатана. Всички права запазени.
Номер на Библиотеката на Конгреса: 12-16457, Номер на Авторското Право на ЕС: CI-476909645.

*Забележка: Всички текстове на този уебсайт са защитени с авторски права. Авторът дава разрешение за отпечатването им за лично проучване, стига да не бъдат променени.