Θ

Справедливост

Справедливите дела са плод на най-висшата мъдрост и най-висшата мощ.

През вековете, това е била най-силно дискутираната тема: Как да постигнем Справедливост? Как да бъдем Справедливи?

Нима това е не постижение на най-висшето съзнание, а просто въпрос на дебат?

Когато става дума за делата на Боговете, това качество може да бъде изключително трудно за разбиране, осмисляне и предаване, но що се отнася до всички останали въпроси, то често е доста праволинейно и лесно за разбиране.

Трябва да открием баланса между трите: Справедливостта на Боговете, Справедливостта на Демоните и Справедливостта на Хората. Тези три кралства са свързани с четвъртото: Справедливостта на цялата вселена.

Непресъхваща е водата на кладенеца на разбирането, извираща отвътре и често показваща ни кое е Справедливо и кое не - и най-обикновени хора се чувстват обидени, когато се случи голяма несправедливост. Правосъдието е насочено навътре, но все пак трябва да се развие напълно.

Може да пресъхне кладенецът на простия теоретик, който не усеща нищо от Справедливостта, но по цял ден говори за нея без да я прилага.

Защото Справедливостта, висша и нисша, произлиза от високото познание, но всъщност, е проста добродетел, която живее във всяко сърце.

Колко много очакват от нас боговете! Но, все пак, никога повече от това, на което сме способни: Защото те са справедливи!

Θ

Молитва:

О Господарю Белзебул,

Велики Белзебул,

Разкрий ни Правосъдието,

Покажи ми как да бъда Справедлив,

Вдъхни у мен Духа на Справедливостта,

Свят и Свещен Господар на Справедливостта!”


Обратно към Сатанинска Етика


© Copyright 2023, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457, CI-476909645 EU Copyright Number