H

Истина

Предпоследно, вечната Истина и настоящето.

Това се разкрива на най-високата планина, изричайки една гласна и четири съгласни: С Т Н М и А.

Най-висшето постижение на разбирането се състои в това да преживееш Истината: велик стремеж, велик път из паметта на душите ни: "А-Летия" на старогръцки, способността да не забравяме и да се отдалечим от "Летаргос" или несъзнателния сън на невежеството.

Благословени са тези, които обичат Истината.

H

Молитва:

“О Сатана, Четерите Букви,

С, Т, Н, М

Те водят до Истина,

Но трябва да Им се даде душа,

добавяйки А-то!”


Обратно към Сатанинска Етика


© Copyright 2023, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457, CI-476909645 EU Copyright Number