Уважение

Взаимното уважение е концепцията за уважение на другите същества така, както човек би искал да бъде уважаван от тях.

В Духовния Сатанизъм човек трябва да уважава своите Старейшини, но Старейшините трябва да уважават и своите Млади: Те всички заедно трябва да уважават всеки, който не е млад или стар.

Взаимното уважение е процесът, чрез който съществуването на други същества се признава и уважава.

За да разбере как да уважава, човек първо трябва да се научи на самоуважение и да разпознава другите същества за такива, каквито са.

Хората имат различни нива на уважение, които могат да заслужат, според своите действия, постижения, но също така всяко същество заслужава основно уважение по подразбиране.

В повечето случаи основната етика на уважение е най-добре да се спазва от всички.

Сред Духовните Сатанисти уважението трябва да бъде общият консенсус.

В случаите, в които индивидите са от силнен Андрапод характер, трябва да бъдат внимателно оценени за това дали заслужават това уважение.
Обратно към Сатанинска Етика


© 2002-2024 Радостта на Сатана. Всички права запазени.
Номер на Библиотеката на Конгреса: 12-16457, Номер на Авторското Право на ЕС: CI-476909645.

*Забележка: Всички текстове на този уебсайт са защитени с авторски права. Авторът дава разрешение за отпечатването им за лично проучване, стига да не бъдат променени.