Θ

Божеството

Огромна възможност, мечта, реалност. Да бъдем достатъчно славни, за да извървим пътя, и достатъчно смирени, за да кажем: Накрая, аз ще стана като Боговете.

Като Него, Самият Сатаната, който отправя първия призив към самопознание и изрича, спазвайки обещанието си: "Ще те направя като Боговете!".

Най-висшето постижение в Духовния Сатанизъм, но върхът в небесата и на земята.

Θ

Молитва:

“О Сатана,

Твоите Четири Букви,

Ме Преведоха През Градината на Твоето Свещено Откровение,

Ти ме направи Вечен,

Аз съм Без Начало и Без Край,

Нека вечността ме допусне в своите обятия.”


Обратно към Сатанинска Етика


© Copyright 2023, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457, CI-476909645 EU Copyright Number