E

Йерархия

Вселената има йерархии от създанията, които произлизат от източника на сътворението.

Както Вселената е многопластова, такива са и създанията в нея. По-висши и по-низши.

Този закон обхваща всички и никой не е изключение: в дадени йерархии някой може да се отличава, а в други, може да е сред най-низшите.

Отричането на йерархиите представлява отричане на самия живот.

Мястото ни може да не е в дадена йерархия, а към други, може да се присъединим в бъдеще: Но всички ние принадлежим към Йерархията на живота.

В момента, мястото на човека в йерархията е: над почвата или животните и добитъка.

И така човекът злорадства гордо срещу тези, които са под него, в невежество и насилие, защото душата му е откъсната от Душата на Света, което би му помогнало да спазва реда на йерархията.

Но човекът стои по средата - над него се носят по-велики мечти.

Над него са Героите, Демоните и Боговете.

А под него - смъртоносната бездна зовяща го да се превърне обратно в пръст.

Изберете накъде да се обърнете и към коя част от йерархията искате да принадлежите: но внимавайте, защото все още имаме крака, а не крила.

E

Молитва:

“О Господарю Белзебул,

Ти си подредил цялото съществуване във Великия си Замисъл,

Ти направи всички нас По-Малки и По-Големи,

По-висши и По-низши,

на Земята или в Небесата,

Ти си Проявеният Създател,

Божественият Архитект!”


Обратно към Сатанинска Етика


© Copyright 2023, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457, CI-476909645 EU Copyright Number