"НЯМА ДРУГ БОГ ОСВЕН МЕН" "ЗНАЕЙКИ ТОВА, КОЙ СМЕЕ ДА СЕ ПРЕКЛАНЯ ПРЕД ФАЛШИВИТЕ БОГОВЕ НА КОРАНА И БИБЛИЯТА?" - САТАНА
ОТ QU'RET AL-YEZID

© авторско право 2002 - 2022 - Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457

*Забележка: Повечето от написаното на този уебсайт е защитено с авторски права. Авторът дава разрешение за разпространение и за лично проучване, стига съдържанието да не се променя.
*Този уебсайт е превод на Joy of Satan

"Тъмнината е светлина, обърната отвътре навън" - Белзебуб

АКТУАЛИЗАЦИИ - 21/Декември/2022

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОРА КОИТО НЕ СА СЕ ЗАНИМАВАЛИ СЪС САТАНИЗЪМ, АТЕИСТИ И ЗА ТЕЗИ КОИТО СА НОВИ В ДУХОВНОСТА

ДАРЕНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА САТАНИЗМА

Последна Публикация От Нашият Онлайн Форум - Ритуалът за Посвещение: По Пътя на Познанието


ДОБРЕ ДОШЛИ

САТАНА

ДУХОВЕН САТАНИЗЪМ

AL-JILWAH
Ч
ЕРНАТА КНИГА НА САТАНА

УЧЕНИЯТА НА САТАНА

ПРОИЗХОД НА САТАНИЗМА

РАЗОБЛИЧАВАНЕ НА
Х
РИСТИЯНСТВОТО

СМЪРТ, ЖИВОТА сЛЕД
С
МЪРТТА И АДА

ПОСВЕТЕТЕ ДУШАТА сИ
НА САТАНА

ДЕМОНИ: ОРИГИНАЛНИТЕ
ПРЕДХРИСТИЯНСКИ
ЕЗИЧЕСКИ БОГОВЕ

САТАНИНСКИ СИМВОЛИ

ЗА тЕЗИ КОИТО сА НОВИ
В САТАНИЗМА

ЗА ДЕЦА И ТИЙНЕЙДЖЪРИ

ПРИСЪЕДИНИ сЕ кЪМ
АРМИЯТА НА АДА

САТАНИНСКИ ОБРЕДИ И
Т
ЪРЖЕСТВА

МЕДИТАЦИИ

САТАНИНСКО
МАГЬОСНИЧЕСТВО

СВИДЕТЕЛСТВА, ЕСЕТА И
СТАТИИ ОТ ЧЛЕНОВЕ

САТАНИЗЪМ ЗА НАПРЕДНАЛИ

СПРАВЯНЕ С ХРИСТИЯНСТВОТО:
ВАШИТЕ ПРАВА

РЪКОВОДСТВО

СБОР НА ВЕЩЕРСКИ КОВЕН

ЧЛЕНСКИ Е-ГРУПИ

ЛИНКОВЕ

БИБЛИОТЕКАТА НА САТАНА
БЕЗПЛАТНИ КНИГИ И
АУДИО МАТЕРИАЛИ

Сатанизма има различни клонове. Joy of Satan е организация, посветена на Духовен Сатанизъм.

Сатанизма не е “Християнско изобретение”.

Сатанизма предшества Християнството, както и всички други религии.

В Сатанизма не става дума за призраци, гоблини, вампири, хелоуински чудовища или други подобни.

В Сатанизма няма нищо “зло”.

Сатанизма не е “реакция срещу Християнството”.

Сатанизма не се фокусира над смъртта.

Целта на Истинския Сатанизъм е да помогне на човечеството да се извиси на по-високо ниво, в съотвествие идеята на нашия Истински Създател (Сатана).

Знаем, че Сатана/Луцифер е исинско живо същество.

Знаем, че Сатана/Луцифер е Истинския Баща и Бог Създател на човечеството.

Знаем, че “Яхве/Йехова” e библейска измислица, създадена от майстори на лъжите. Това допълнително се потвърждава от редицата противоречия, налични във Юдео-Християнската библия. Тази книга е била създадена от хора, разполагащи с окултни познания, чиято единствена цел е била контрол над населението.

Уважаваме и спазваме закона.

НЕ насърчаваме никакъв вид жертвоприношение. Такива ритуали са присъщи единствено за юдео/християните (както е и посочено в техните свещени книги – „Второзаконие 12:27“:

“и да принасяш всеизгарянията си, месото и кръвта, върху олтара на Господа твоя Бог. Кръвта на жертвите ти да се излива върху олтара на Господа твоя Бог, а месото ти да ядеш.”

След задълбочени проучвания, стигнахме до заключението, че Сатанизма е първоначалната религия на човечеството. Сатанизма е базиран на древните религии, предхождащи Юдеизма и Християнството с стотици, дори хиляди години.

Християнството е реакция срещу древните езически религии, които в последствие са получили етикета “Сатанизъм”- дума, означаваща “враг/противник” на Иврит. Уебсайта съдрържа голямо количество информация и ако го прочетете ще се убедите в това.

Християнството е създадено за да изкорени всякакъв вид духовно и окултно познание (силата на съзнанието) от хората и да постави властта в ръцете на „избрана“ група от индивиди. Силите на ума и душата са напълно реални и достъпни. Хората, които не осъзнават или не вярват в това са изключително поддатливи на контрол и манипулация от страна на тези които мога да контролират енергията правилно.

Истинските Богове (Демони) са несправедливо оприличавани на чудовища и посочвани като “зли”, с цел отрязване достъпа на човечеството до духовно познание. В резултат на това, прогреса на човечеството е драстично забавен – както на интелектуално, така и на духовно ниво.

Духовния Сатанизъм силно насърчава любознанието и свободната мисъл.

Духовния Сатанизъм подкрепя разделението на църквата и държавата. Сатанистите не принуждават никого да следва техния път.

Духовните Сатанисти напълно признават науката и считат че за всяко окултно/”свръхестествено” явление има научно обяснение. Подкрепяме теорията, че лъжите на Юдео-Християнството с безкрайните му атаки срещу науката са ограничили прогреса на човечеството.

Практикуваме медитации увеличаващи силата на душата, с цел духовен прогрес и личностно издигане. Душата се нуждае от медитации които увеличават силата ѝ по същия начин, по който тялото се нуждае от храна. Змията, символ на Сатана въплащава огнената Кундалини енергия, навита в основата на гръбначния стълб, която със издигането си, променя човешкото съзнание и душа извисявайки ги на ново ниво на разбиране и способности. Това е истинското значение на “Издигането на Дявола.” Змийския символ на Сатана също така олицетворява ДНК нишката на живота.

Работим директно със Сатана. Вярваме че всеки човек, който има желание и е готов да отдаде необходимото уважение, може да има лична връзка със Сатана. В Духовния Сатанизъм няма посредници – целта на Joy of Satan е да оказва подкрепа и да дава насоки.

Нашите практики и принципи идват директно от Сатана. Твърде дълго, противниците на Сатана, като Християнските църкви например, са разполагали с възможността да сипят лъжи по негов адрес. Тези лъжи са използвани като основа за окултни престъпления и подобни отвратителни действия, които те открито насърчават. Истинския Сатанизъм е активно и ревностно подтискан в продължение на столетия. В резултат на това, повечето хора вярват на лъжите относно Сатана и си изграждат погрешни впечатления за духовния свят.

Духовния Сатанизъм животолюбива религия. Сатана ни приема такива, каквито сме, но и ни показва пътя, по който можем да се подобрим и издигнем до по-високо ниво на съществуване. Духовните Сатанисти са свободни да живеят спрямо собствените си желания – всеки човек носи отговорност за собствените си действия. Живеем в хармония с природните закони, насърчавайки и останалите да достигнат пълният си потенциал.

Наясно сме, че хората сами трябва да “спасят” собствените си души. Лъжливите Християнски учения подкиват хората към точно обратното – бездействие и чакане. Сатанизма се базира на истинската трансформация на душата, чрез медитации увеличаващи силата ѝ. Назаретянинът (Исус Христос) е измислено същество, сборен образ, откраднат от над 18 различни, езически божества, като мита за Один, който е провесен от дърво. Назаретянинът не е нищо повече от инструмент, с който човечеството бива държано под контрола на шепа избрани хора. Назаретянинът се използва в Християнските служби и богослужения като заместник на живо, човешко жертвоприношение, разкривайки истинските им намерения.

Юдео/Християнската религия е покварна измама с катастрофални пропорции обхващаща цялото човечество. За да може една измама от такъв калибър да проработи, е необходимо жертвата да няма абсолютно никакво знание по въпроса. Християнската религия и нейните съюзници активно подтискат знанието и свободната мисъл, като едновременно с това насърчават хората да бъдат роби и никога не промотират нищо, свързано с подобрение или напредък. В контраст с историите, в които се говори как Назаретянинът лекувал хората, Сатана ни показва как сами можем да се излекуваме и да правим така наречените “чудеса”, използвайки силата на собстенита си душа и съзнание.

Медитациите и самоусъвършенстването повишават самочувствието и увереността на практикуващите. Това им помага да постигнат духовен напредък и самостоятелност.

В Духовния Сатанизъм няма място за ограничения и бариери по пътя на развитието. Силите на ума, познати като “вещерство” и “магия” са достъпни за всеки Духовен Сатанист който отдели достатъчно време и внимание на душата си. Духовните Сатанисти вярват в правосъдието. Точно както един майстор на бойните изкуства е способен да използва Дим Мак и други аспекти на физическите разправи, така и Духовните Сатанисти са умели и в черните изкуства на “магията” ако изникне необходимост. Хората, които не са наясно с начина по който действат тези сили са напълно беззащитни, оставяйки съдбата си в ръцете на тези, които разполагат с познанието. Сатана не толерира несправедливостта.

За разлика от популярните твърдения Духовния Сатанизъм не оправдава никаква форма на духовен тормоз. Преди да бъдат освободени Демоните са били заставени да изпълняват желанията на тези които са ги призовали. Демоните сега са свободни и всеки който използва методи с кръгове и “Йехова” имена си търси белята. Демоните са приятели на човечеството, с които практикуващите могат да установят взаимно ползотворна връзка; склонни са да отговарят на въпроси, както и да помагат, с благоволението на Сатана.

Духовния Сатанизъм насърчава индивидуалността, свободата и независимостта.

Очевидно е, че Сатана не цели да заблуди човечеството както твърдят противниците му. Неговите последователи винаги са били малко на брой, и той няма нужда от богатства и власт за да ги задържи.


Нашата История Бива
Систематично Унищожавана
За Да Запази ЛЪЖАТА на
Християнството
Разкрийте Конспирацията!!
Кликни Тук!!THE JOY OF SATAN ФОРУМИ:

КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ "HAIL SATAN" ПО-ДОЛУ, ЗА ДА ПОСЕТИТЕ НАШИТЕ ИНТЕРНЕТ ФОРУМИ, КЪДЕТО МОЖЕТЕ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ДУХОВНИЯ САТАНИЗЪМ.

Християнските църкви разполагат с милиарди долари. За да се развие Сатанизмът, са необходими пари. Joy of Satan Ministries може да направи много повече с адекватни средства. Направете дарение за популяризирането и развитието на сатанизма днес!