Истинският Произход на Сатанизма
ЧАСТ 1: ПРОИЗХОД НА САТАНИЗМА

ЧАСТ 2: САТАНИЗМА ВОДИ НАЧАЛОТО СИ ОТ ДАЛЕЧНИЯ ИЗТОК

ЧАСТ 3: САТАНИЗМА ВОДИ НАЧАЛОТО СИ ОТ ДАЛЕЧНИЯ ИЗТОК II
 

© Copyright 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457