Сатана


Твърде дълго, много лъжи и дезинформация са разпространявани относно Сатана. Много от нас са го виждали, разговаряли с него и дори са били астрално докосвани от него. Почти всички от нас, които го познават, са единодушни относно начина по който изглежда. В продължение на хилядолетия, враждебно настроени “религии” и техните последователи са разпространявали фалшивите си версии относно това как изглежда той и Демоните. Това са просто грозни лъжи, целящи да опетнят името му. Той не е нито червен, нито има опашка, нито наподобява хелоуинско чудовище. Не притежава огнено-червени очи, нито кожени криле. Всички тези изображения имат за цел да обидят, оклеветят и опетнят името му. [Някои от по-ниските рангове Демони изглеждат по подобен начин. Те са защитници и вестоносци, служещи на по-високите рангове]. Ето няколко изображения показващи начина по който Сатана се е явявал на тези от нас, които могат да го видят. Обратно на твърденията, че Сатанизмът е нещо “мрачно”, Сатана се явява носейки дълга бяла роба подобна на тази която носи на изображенията по-долу. Той е Върховния Лидер на Нордическите Боговете и Империята на Орион. Много от нас го виждат често и имат близка връзка с него. Той е красив. Изглежда почти като на изображенията, въпреки че рядко се появява с криле.Кликнете ТУК за по-голямо изображение. Това е стара картина на
Edward Burney от епоса "Изгубеният Рай".

Ето магическия печат на нашия баща Сатана. Знакът с анха в чашата символизира бокала съдържащ еликсира на живота. Именно това е “Светия Граал” на безсмъртието. Светия Граал е 666 Слънчева Чакра.

Това е картина на John Martin от "Изгубеният Рай" изобразяваща двореца на Сатаната.

Сатана е Създател на Човечеството

Моите Разговори със Сатана

Произход на Името на Сатана