Създаването, ДНК и
Връзките Между Нуклеотидите


"Позволих създаването на четири субстанции, четири времена и четири ъгъла, защото това са необходими неща за съществата."
-Нашия Баща Сатана


Черната Книга на Сатана, Глава IV

 

 


Още Информация....

 

© Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457