Духовният Сатанизъм се различава от Ла Вейския Сатанизъм. За нас, Сатана/Луцифер е действително същество. Ние не сме атеисти! Въпреки големите различия, Църквата на Сатана, основана през 1966г., от Антон Сандор Ла Вей, в момента заема атеистична позиция спрямо божествата, гледайки на Сатана като на "архетип".

Благодарение на стотици часове интензивни и задълбочени изследвания, ние открихме следното:

1. Сатана е нашият Истински Бог-Създател.
"ЯХВЕ" (YHVH) също известен като "Йехова" сред заблудените, е фиктивна същност. "ЯХВЕ" символизира четирите елемента и посоки в широкоразпространените еврейски магически системи.

2. Образът на "Исус Христос" е изграден върху мотиви, откраднати от над 18 Езически легенди за Божество, което виси от дърво (както например Один) и в последствие възкръсва. Това е алегория за алхимическата трансформация на душата – смърт, последвана възкресение.
Назарянина не е и никога няма да бъде нещо повече от инструмент за премахване на истинското духовно знание, с цел да обезоръжи населението и да отнеме духовната му мощ. В резултат на загубеното познание, човечеството е изтърпяло поражения в размер на стотици трилиони долари, болести, мизерии и страдание. Духовното знание бива систематично унищожавано, изкривявано и покварвано, ЗА ДА МОЖЕ ВСИЧКИ ДА БЪДАТ ПОРОБЕНИ ДУХОВНО И ФИНАНСОВО. Чрез насилствено налагане на идеята, че Назарянина е истинска личност, тези на върха поддържат контрол и се наслаждават на несметни богатства и мощ.

3. Истинският Сатанизъм предхожда Християнството с хиляди години и цели пълното трансформиране на душата. Християните са подлъгани да вярват, че "приемайки Исус" душите им биват спасени; всичко това е лъжа. Всичко в Християнската религия е фалшиво и ние го доказваме отвъд всякакви съмнения. Християнската измама със спасяването на душата е изградена върху руините на откраднато и покварено алхимично познание, в което всъщност човек трябва сам да работи върху душата си, за да я трансформира в божествена такава.

Много Традиционни Сатанисти почитат Сатана/Луцифер. Някои го признават като приятел, без церемониалности. Ние уважаваме индивидуалността и личния избор. Вида на връзката ви със Сатана/Луцифер зависи от личния ви избор – Сатанизмът цени свободното мислене и индивидуалността.

Сатана е носителят на познание. Целта на Духовният Сатанизъм е да придобием и използваме това познание, за да трансформираме нашите души в божествени, каквото е и било първоначалното намерение на нашият Бог-Създател Сатана.

За разлика от повечето религии, Духовният Сатанизъм насърчава хората да задават въпроси. В Духовния Сатанизъм се стремим да преодоляваме ограниченията и да бъдем най-добрата версия на себе си. Това започва с използването на мозъка до максималния му потенциал.
Духовният Сатанизъм по никакъв начин не е в конфликт с науката. Ние силно насърчаваме и подкрепяме всички научни стремежи и проучвания. Благодарение на Християнството, човечеството е опасно изостанало в научно отношение. Всички духовни и паранормални явления/феномени могат да бъдат обяснени научно; науката все още не е достигнала до положение, в което да може да обясни голяма част от така нареченото "свръхестествено".

В Духовния Сатанизъм няма посредници. Горещо насърчаваме всеки да изгради лични взаимоотношения със Сатана. Сайта, форума и групите са тук само за насока и подкрепа. Видът на връзката ви със Сатана зависи и е между вас и него. Ние подкрепяме позицията "отговорността е за отговорните". Ние не поставяме ограничения върху познанието и мощта, която може да придобиете. За разлика от всички други "религии", ние правим всичко по силите си за да разпространяваме познанието и да го правим достъпно за всички, а не само за шепа хора, изживяващи се като "елит". Сатана насърчава желанието за самообучение, придобиване на нови знания и директен опит.

Повечето Духовни Сатанисти се посвещават на Сатана. Това посвещение е изключително важно, тъй като Сатана ни закриля докато работим над изграждането на силите си. Тези, които се опитват да постигнат това сами, или без никаква форма на духовна защита, често се сблъскват с катастрофални проблеми. Веднъж посветили се, Демоните често ни напътстват и работят с нас, за да ни помогнат да напреднем. За разлика от Пътя на дясната ръка, Духовният Сатанизъм насърчава действието. Сатана насърчава последователите си да живеят пълноценно и да напредват непрекъснато..

Сатана винаги е до нас, когато имаме нужда от него, но в процеса на нашия напредък се очаква да можем да се справяме сами с проблемите, използвайки собствените си сили. Християнската сган нарочно осакатява хората. Християните от край време говорят с възторг за лечебните сили на Назарянина. Тези хора се държат като роби, защото никога не са научени как, нито пък някога им се е налагало да лекуват себе си или другите. Първообразът на Назарянина е символ на робството, слугинското поведение и понасянето на безкрайни злоупотреби, с цел превръщане на човечество в перфектните роби на новия световен ред. Назарянина набляга силно на отвъдния живот, с цел да създаде начин на мислене, при който настоящият живот не е от значение. Това ограничено мислене е от изключителна важност, за да може хората да изтърпят всякакви видове злоупотреби, които облагодетелстват единици.
"Добре ни послужи, този мит за Христа"
- Папа Лъв Х [1475-1521]

Що се отнася до тези така наречени чудеса, свързани с Християнството, случаите, при които някой е бил излекуван, са много малко. Те също така са базирани върху алегории, свързани с душевната трансформация. Всичко, приписвано на Назарянина в Библията, може да бъде не само постигнато но и надминато от всеки един човек, притежаващ необходимото духовно познание и мощ. Повечето християни не са наясно, че си имат работа с недоброжелателни извънземни (враждебни Норди, известни като "ангели", както и извънземната раса позната като Сивите), които от време на време правят минималното необходимо за да поддържат лъжата жива. Повечето хора, практикуващи Ню Ейдж учения, разчитат на ангели за помощ и не научават нищо. И тук преобладава същия сценарий с човешко невежество и безпомощност. Сатана/Луцифер е истинският Бог-Създател и велик освободител на човечеството. Той не се страхува хората да придобият духовна мощ и знание, защото е истински и няма какво да крие.

Сатана ни дава нужното познание, за да бъдем независими и свободни. Той ни показва, как да станем господари на собствените си живот и съдба. Сатана и неговите Демони винаги са до нас, когато имаме нужда от помощта им и се сблъскаме с неща, с които все още не можем да се справим.

Сатана винаги изпълнява обещанията си; Той обича последователите си. Сатана олицетворява свободата, силата, мощта и правосъдието. Той ни казва, че НЕ Е нормално да злоупотребяват с нас. Показва ни, че заслужаваме удоволствие, щастие и по-добър живот. Той ни е създал, използвайки напреднала форма на генно инженерство.

Много хора отричат така наречената "окултна" мощ, не я взимат на сериозно или просто са напълно невежи в това отношение. В действителност, окултната сила е останала в ръцете на малцина "избраници" в продължение на дълги векове. Християнството е било техния инструмент за премахването на това познание от населението.
След премахването на познанието, измислена история е заела неговото място, за да се попречи на човечеството да достигне до истината. Хората, които не разбират или не са запознати с тези умения, са оставени на милостта на тези, които ги притежават и владеят. Преди хилядолетия, в Древен Египет, хората са били добре запознати с тази сила и са знаели как да я използват. С пристигането на Юдео-Християнството и Исляма започва масовото заличаване на древните учения. Тези религии си поставят за цел да покварят и изкоренят всякакъв вид духовно познание, изпречило се на пътя им.

Градове, библиотеки и всички други източници на знание, са били унищожавани в опит да се премахне цялото познание за Истинските Богове (които са извънземни) и за мощта на човешката душа. Тези от Боговете, които са помагали, сприятелявали или дори обвързвали с хората, биват прокълнати и прогонени.

От момента, в който човечеството се откъсва от нашия истински Бог-Създател Сатана, започва масова деградация. Това се изразява най-вече в злоупотребата с деца, животни, безразсъдното унищожение и пренебрежение към околната среда, Земята и останалите живи същества. Преди хиляди години, дълго преди появата на Юдео-Християнството, хората и Боговете са живели заедно през период, познат като "Златна Ера".

Сатана е Шумерският Бог, познат като "ЕА" или "ЕНКИ". Той е БОГ, а не ангел! В продължение на векове, по негов адрес се изсипват безброй клевети, лъжи и измислици. Много хора не знаят нищо за Сатана. Те вярват на всичко, което им се казва, без да не подлагат нищо на съмнение. Страхът е силен инструмент, използван да държи човечеството далеч от Сатана в продължение на векове.

Сатана е най-възхитителният и могъщ сред Боговете. Той е символизиран от Водоносеца във Водолея, 11-тия знак от Зодиака. Водолея е символ на човечеството, технологията и гения. 11 е едно от числата на Сатана.

Сатана/Енки е създал древноегипетския орден на свещената Змия, също познат като "Братството на Змията". През хилядолетията, ученията им са били покварени и вече нямат нищо общо с оригиналните доктрини. Орденът е трябвало да даде на човечеството божествено познание и сила, за да може да завършим Великото Дело на душевна трансформация. Това знание е останало в ръцете на малцина, които са злоупотребили с него за собствена изгода, следвайки повелята на вражеските богове. На хората им е казвано, че ако им се позволи достъп до тази сила, то те ще злоупотребят с нея. Това е поредната лъжа, създадена и разпространявана от тези, които използват силите си за постигането на нечестиви цели, следвайки напътствията на вражеските извънземни, представящи се за Йехова и компания. Тези, които държат хората в неведение, ще изгубят цялата си власт, в момента, в който тези добре пазени тайни бъдат разкрити пред масите..

Боговете са извънземна хуманоидна раса. В Християнската библия, това са т.нар. "Нефилими". Това са същества, от невероятно напреднала цивилизация, разполагащи с огромни способности, познания и мощ. Те са модифицирали своята ДНК, за да не стареят.

В Саймъновата версия на Некрономикон (тази книга е базирана върху Месопотамската/Шумерската митология, въпреки че е класифицирана като художествена творба), израза: "Когато Великата Мечка виси ниско в небето", се отнася към съзвездието Голяма Мечка и Ралото. Когато планетите се подредят по определен начин, се отваря пътна линия за космически пътешественици. Хората винаги гледат към небето, очаквайки завръщането на Боговете.

Единствената роля на човечеството е била да бъдем роби в златните мините на Нефилимите. Трябвало е да бъдем унищожени след приключването на проекта. Сатана и много от Нефилимите са имали деца с хора. Тези наследници са били наричани "Полу-Богове".

Сатана е невероятно силен, великолепен и могъщ. Той отказва да се признае за победен. Той е изгубил битката, но не и войната. САТАНА/ЛУЦИФЕР СЕ БОРИ СРЕЩУ ПОДТИСНИЧЕСТВОТО!

НАИСТИНА ЛИ СЪЩЕСТВУВА САТАНА?
Да. Той взаимодейства със своите ученици и последователи. Много от нас са го виждали, ставали сме свидетели на така нареченото свръхестествено и са ни дадени способности далеч отвъд тези на обикновения човек. Когато имаме въпроси, получаваме отговори. За разлика от другите религии, където последователите самотно "търсят" своите богове, Сатана/Луцифер идва при нас. По един или друг начин, той ни дава сигнали за своето присъствие.

Демоните, противно на всички Християнски лъжи, са приятели на човечеството. Когато установим силна и надеждна връзка, Демоните, които са Истинските Богове на човечеството, ни дават много индивидуално внимание и защита. Сатана ни праща подходящи Демони, с които да работим, чиито Магически Сигили съдържат редица ключови елементи от алхимичните символи, свързани с отварянето на душата.

Сатана не е "зъл"; нито пък е отговорен за множеството болести, заболявания и подобни проблеми, които измъчват човечеството. Тези страдания се дължат на отстраняването и унищожаването на древните знания и заместването им с Юдео-Християнски програми.

Сатанизмът подкрепя принципа на равновесие между духовността и технологията. Без това равновесие, цивилизациите рано или късно рухват.

"Ада" не е огнено езеро. Ада не се намира "под земята", както някои глупави Християни твърдят, в опит да уплашат хората. Християнската концепция за Ада е много абсурдна. Тези от нас, които са близо до Сатана, са виждали "Ада", са имали сходни преживявания. Някои места в Ада са тъмни и осветени от синя светлина, докато други - от дневна. Един от цветовете на Луцифер е синьо и Демоните често се появяват със синя светлина. Синьото е много духовен цвят. Видях хора, седящи около маса, в бар в Ада, да играят карти. Стаята беше изпълнена с дим - тъй като тези хора вече бяха мъртви, можеха да пушат колкото искат. Те бяха там в духовна форма. Някои от тях посещават Земята, за да помогнат на тези, които следват пътя на Лявата Ръка. Това е мястото, където Сатана настанява своите хора, за да се преродим и достигнем божественост.

"Ада" и "Долния свят" са също така и алегории за трите долни чакри; "Ада" символизира кореновата чакра. Причината за това е огнената Кундалини змия, лежаща навита под кореновата чакра. Когато бъде събудена, Кундалини може да бъде изключително гореща.

В контраст с истеричните Християнски твърдения, Сатанизмът няма нищо общо с жертвоприношения. Всички видове ритуални убийства и жертвоприношения могат да бъдат наблюдавани в Юдео/Християнска библия. Змеят/змията, която символизира Сатана, представлява както Кундалини в основата на гръбнака, така и ДНК нишката. Змията символизира живота, а "събуждането" ѝ носи изцеление и просвещение.

Тези, които имат проблеми с Християнството, или се намират под контрола му, е препоръчително да прочетат всичко, намиращо се на тези страници:

Допълнително по темата:

- Духовен Сатанизъм: Отвъд Злото

- Духовен Сатанизъм: Дефиницията© 2002-2024 Радостта на Сатана. Всички права запазени.
Номер на Библиотеката на Конгреса: 12-16457, Номер на Авторското Право на ЕС: CI-476909645.

*Забележка: Всички текстове на този уебсайт са защитени с авторски права. Авторът дава разрешение за отпечатването им за лично проучване, стига да не бъдат променени.