Древноегипетски Учения от Братството на Змията


Пирамидите са изпълнявали множество цели, една от които са били посвещенията и церемониалните ритуали, както за хората, така и за магическите душевни занимания на Боговете. Много йероглифи изобразяват Боговете, които настройват чакрите си с инструмент, подобен на жезъл. Сатана е дал тези енергийни центрове на човечеството; те са известни като дъха на живота, вдъхнат ни от Бог [Баща Сатана]. Съществуват седем основни чакри и множество второстепенни. Скиптъра и камшика (куката и млатилото) представляват инструменти за настройване на основните чакри по протежение на гръбначния стълб. На стенопис в Абу Симбел е изобразен Хор, който държи жезъл до тила на Озирис, при точката, която е основният вход към осмата чакра [над короната на главата]. Куката се движи нагоре-надолу по жезъла, за да настрои чакрата. Озирис стои изправен с ерекция. Сексуалната енергия е първостепенен компонент в ритуала на възкресението и безсмъртието. Кундалини е сексуална; жизнената сила. Сексуалната енергия е енергията на жизнената сила, тъй като тя притежава силата да създава живот чрез друго човешко същество. Сексуалната енергия се движи нагоре и надолу по гръбначния стълб по време на процеса на настройване. Египетският анх символизира вечния живот, а вечният живот е свързан с дъха. Анхът е свързан и със сексуалната енергия.

Едно от ключовите учения е било преодоляването на страха. Само когато човек преодолее всички лични страхове, той може да получи достъп до по-високи нива. Страхът е основната емоция, която пречи на човек да напредва в духовно отношение. Страховете трябва първо да бъдат преодолени тук, на Земята. За да постигнат тази цел, египтяните построили специални храмове по поречието на река Нил. Съществуват 12, като заедно с Великата пирамида(Хеопсовата пирамида в Гиза) те стават 13. 1+3=4. Всички стихове в християнската Библия, в които се говори за Сатана и неговите Демони, като се приложат определени математически изчисления, правят 13. Четири е било първоначалното число на Сатана.

Храмът Ком Омбо представлява втората чакра и е посветен на полярността/дуалността; основата на сексуалността и с него са свързани двама Богове - Собек, Богът-Крокодил, и Хор. Тези храмове помагали на посветените да преодоляват страховете си, така че да станат силни и компетентни и да могат да се изправят срещу непознатото. Имало е водоем, пълен с крокодили. Посветеният, поемайки само един дъх, се гмуркал под водата, без да знае какво го очаква, а изпитанието било да изплува от водата на различно място от това, на което е влязъл. Посветените не знаели, че крокодилите били нахранени. Те трябвало да запазят спокойствие и контрол, за да се придвижват във водата. ¹

Саркофагът в царската камера бил използван от адептите като едно от последните им изпитания. Пирамидите са построени по протежение на мощни земни енергийни линии, известни като "лей линии", които Боговете са използвали в техните ритуални занимания. Под Великата пирамида се намират Залите на Аменти - утробата на Земята. Адептът трябвало да заеме правилната позиция в саркофага, така че мощният лъч да попадне върху третото око. След това адептът започвал специфичен вид медитация и преживяването било толкова блажено, че някои не се връщали. Част от целта на посвещението било да подготви ученикът да запомни да се върне в тялото си след преживяването. Последното посвещение също се е състояло в царската камера. Тази 4-5-минутна церемония се провеждала в центъра на стаята. Върху третото око на посветения се рисувал Анх. ²

Сатана създал Братството на Змията, за да могат хората да преминат към по-високи нива на духовност.³ Боговете са били учителите. Повечето от тях сега са тези, които познаваме като Демони. На някои от боговете, като Тот и Изида, им се е разминало да бъдат наречени Демони. И́сис всъщност е Астарот, но малцина са наясно с това. Те помагали и учили човечеството.
Източници:
¹ The Gods of Eden by William Bramley 1990 pages 53-54
² The Ancient Secret of the Flower of Life
by Drunvalo Melchizedek Volume 2, pages 262-268
[Тази книга силно набляга на Пътя на дясната ръка и Ню Ейдж, но съдържа много полезна информация за Древен Египет.]
Помощни източници:
The Illustrated Egyptian Book of the Dead : a new translation with commentary от Рамзес Селим, 2001 г.

Обратно към Писания© 2002-2024 Радостта на Сатана. Всички права запазени.
Номер на Библиотеката на Конгреса: 12-16457, Номер на Авторското Право на ЕС: CI-476909645.

*Забележка: Всички текстове на този уебсайт са защитени с авторски права. Авторът дава разрешение за отпечатването им за лично проучване, стига да не бъдат променени.