Основни Насоки за Сатанински Ковени


Основната сила на ковена идва от обединената енергия на членовете. Работейки заедно, те могат да постигнат много повече, отколкото самостоятелно. Ковенът създава приятелства, наподобяващи сплотено семейство и прави цялостния процес по-приятен.   Душевна работа в група, обикновено постига големи успехи, за разлкика от самостоятелните занимания, които носят по-скромни резултати. Всички ковени на "Joy of Satan" имат за цел воденето на духовна война. Всеки ковен работи директно с Демон-Покровител, който води и инструктира членовете спрямо желанията на Сатана. Действията на всеки един ковен трябва да бъдат пазени в тайна.

Думата "ковен" произлиза от латинската дума "conventus", която означава "събрание", "сбор" или "свикване". От там идват и корените на думи като "конвенция" и "завет".

Ковенът работи като едно цяло. Колкото по-мощни са умовете и душите на отделните членове, толкова по-мощен ще бъде ковенът. С течение на времето, с продължителни душевни занимания, ковенът развива мощна енергийна аура, от която отделните членове могат да черпят, за да увеличават собствената си сила. Ковенът се превръща в енергийна банка. Това е възможно само при редовни срещи и ритуали, при които всички членове работят заедно в екип. Последователността винаги е ключът към изграждането и установяването на духовна енергия.

Структура и изисквания при създаването ковен:

Какво е необходимо за провеждането на празненство в ковен:

Работата в ковен прави възможни магически постижения, които иначе сам човек не би могъл да осъществи. Въпреки че използването на изброените по-долу предмети е препоръчително, те не са абсолютно необходими. Най-важното са честите срещи и работата в екип.  Постоянството при практикуването на йога, медитации, изграждането на енергии, развитието на душата и насочването и фокусирането на ума са от ключово значение – както за индивидуалните членове, така и за ковена като цяло. Целта на ковенът е духовна. Материалните предмети са подходящи за провеждането на празненства и други подобни, но ако те се окажат твърде трудни за набавяне, това няма да попречи на функционирането на ковена.

Един или повече малки барабани, като например бонго барабани, които могат да се използват, за внасянето на ритъм. Традиционно се знае, че ритъмът и танцът повдигат енергията на душата. Други подходящи музикални инструменти са:

Тамбура, блокфлейта, панфлейта, флейта, Жабка/Бръмчилка. Тези инструменти са подходящи за ритмичните танци в кръг, които се изпълняват за събиране и повишане на енергиите. Танците често се провеждат в редица, наподобяваща змия, като Висшият Жрец/Жрица отпред води останалите, правейки "S" и други въртеливи танцови движения. За танците, които се провеждат след обреда, може да се свири на горепосочените инструменти или да се пусне музика по избор  - метъл или всякаква друга оживена музика.

Необходими са подходящ олтар и олтарни инструменти. Те могат да принадлежат на Висшият Жрец/Жрица или да бъдат специално за груповите занимания на ковена. Необходим/а е бокал/чаша, в която ще се налива вино или някаква друга напитка. [Цялата група ще отпива от чашата по време на обреда]. Това е предназначено за официалните ритуали, при които се използват всички интрументи. Както много от вас вече знаят, инструментите не са задължителни при работата с ума и душата. Те се използват само за създаване на определено настроение, което да улесни/подпомогне заниманията.

За тинейджъри и други хора, които не са свободни, инструментите не са необходими. Необходимо е само всички в ковена да са посветени на Сатана и ковенът да се събира редовно.  Работата в екип и насочването на умовете на членовете към специфична цел са в основата на всеки един ковен.

 

© Copyright 2005, 2012, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

ОБРАТНО КЪМ САТАНИНСКИ КОВЕН