Церемония за Посвещаване в Сатанински Ковени


Ритуалът за посвещение трябва да бъде изпълнен от всеки нов член. Новите членове трябва да се подбират внимателно, тъй като те трябва да споделят намеренията и начина на мислене на ковена и да поставят интересите на групата на първо място. Посвещението свързва членовете с ковена, създавайки връзка наподобяваща семейната. Както и ритуалът за посвещение на Сатана, връзката, създадена с ковена е завинаги. Интересите и целите на кандидата трябва да са в хармония с ковена и преди всичко той/тя трябва да е напълно и изцяло посветен/а на Сатана/Луцифер и на осъществяването на неговите цели. Всички кандидати за ковена ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва вече да са извършили обреда за посвещение, преди да могат да бъдат приети в ковена. Демонът-Покровител на ковена ще даде разрешение за приемането на нови членове. Никой не трябва да бъде приеман без съгласието на Демонът-Покровител.

Ритуалът за приемане в ковен е церемониален. Обредът трябва да бъде придружен от специален ритуал. Повечето посвещения се извършват по време на Сабат или Есбат. Всеки ковен има свои собствени версии; ето няколко основни насоки:

Ако кандидатът знае кой е неговият/нейният Демон-Пазител, той/тя трябва да бъде призован/а и поканен/а да се включи в обреда.
При полагането на клетвата кандидатът прочита на глас следното, написано на хартия или пергамент. След като положи клетвата, той/тя трябва да напише името си с кръв пред групата. След това хартията се изгаря в сребърна купа в името на Сатана/Луцифер.


Аз_________________(напишете пълното си име), пред всемогъщия Сатана/Луцифер, пред_______________(името на Демонът-Покровител  на ковена), пред______________
(името на вашия Демон-Пазител; ако го знаете),
В присъствието на всички събрани тук, по своя собствена воля, тържествено се заклевам, винаги да пазя в тайна нещата, поверени само на мен от този ковен.
Обещавам да работя за развитието на Сатанизма по всички достъпни за мен начини.
Разбирам, че съм воин на Сатана и земен член на Армията на Ада; този ковен е моят отряд.
Обещавам да използвам силите и енергията си, заедно с тези на групата, за да унищожа враговете, посочени от Сатана.
Обещавам да насоча силите си както за доброто на групата така и за всеки член на този ковен, който е в нужда, знаейки, че същото ще бъде направено и за мен, при необходимост. В това се заклевам в живота си, сега и завинаги, и нека силите, които притежавам, сега или тогава, се обърнат срещу мен, ако наруша тази най-свята клетва.
Лорд Сатана и всички Демони и Сили на Ада,
нека ме сметнете за достоен.
Аве Сатанас
__________________ (напишете името си с кръв).

 

Хартията/пергаментът се изгаря в купата и обредът приключва. След това е време за пиршества и празнуване.

 

© Copyright 2005, 2012, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 001-216-457

ОБРАТНО КЪМ САТАНИНСКИ КОВЕН