Помощ от Нашите Богове


Когато човек е новопосветен Сатанист, Демоните обикновено предлагат своята помощ. Целта на Сатанизма е да развие човешката душа, увеличи моща ѝ да я направи божествена. Всички категории по-долу са области, в които хората могат да си помогнат сами, когато придобият достатъчно знания и лична мощ чрез Медитации за Мощ.

Демоните винаги са на разположение за духовни насоки.


АЛКОХОЛНА/НАРКОТИЧНА ЗАВИСИМОСТ
Буер [Buer]


ЖИВОТНИ
Животните и децата са свещени за Сатана и неговите Демони. Животните винаги трябва да получават подходящи грижи и уважение. Относно Фамилиари
Каим [Caim] (Комуникация с животни)
Хагенти [Hagenti], също известна като Бастет [Bastet] (Котки)
Небирос [Nebiros]
Волак [Volac] (Змии)


АСТРАЛНА ПРОЕКЦИЯ/ПЪТУВАНЕ (Помага при)
Относно Астралната Проекция
Асмодеус [Asmodeus]
Саргатанас [Sargatanas]
Баал [Baal] [Beelzebub]
Балам [Balam]
Батин [Bathin], също позната като Нефтида [Nephthys] (Отвежда ви там, където искате да отидете)
Гаап [Gaap]


ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ
Астарот [Astaroth]
Асмодеус [Asmodeus]
Аини [Aini]
Гусион [Gusion]
Маркосиас [Marchosias]
Оробас [Orobas]
Осе [Ose]
Феникс [Phoenix]
Пърсън [Purson]
Васаго [Vassago]


БИЗНЕС/ПОМОЩ В РАБОТАТА
Белиал [Belial] (Повишения)
Лилит [Lilith] (Помощ за жени) *Лилит се явява на когото реши и не трябва да бъде призовавана.
Елигор [Eligor], също познат като Абигор [Abigor] (Бизнес и финансов успех)
Гусион [Gusion] (Повишения)
Паймон [Paimon](Повишения)
Волак [Volac] (Намира добра работа)
Вапула [Vapula] (Помощ при физическа работа)


ХАРИЗМА, ОСТРОУМИЕ, ХУМОР [Дарява]
Аини [Aini]
Балам [Balam]
Форас [Foras]
Ипос [Ipos], също познат като Анубис [Anubis]
Заган [Zagan], също познат като Дагон [Dagon]


ЯСНОВИДСТВО
Астарот [Astaroth]
Асмодеус [Asmodeus]


СЪДЕБНИ ДЕЛА
Елигор [Eligor], също познат като Абигор [Abigor]


РЕШЕНИЯ (Помощ при вземането на важни)
Баал [Baal] [Beelzebub]
Ботис [Botis]
Буне [Bune]


ГАДАЕНЕ (Преподава)


ПРЕДСКАЗВА БЪДЕЩЕТО
Астарот [Astaroth]
Елигор [Eligor], също познат като Абигор [Abigor]
Амон [Amon]
Балам [Balam]
Барбатос [Barbatos]
Баал-Берит [Baal Berith]
Флаурос [Flauros]
Гусион [Gusion]
Ипос [Ipos], също познат като Анубис [Anubis]
Оробас [Orobas]
Пърсън [Purson]
Васаго [Vassago]
Вине [Vine]
Вуал [Vual]


ПРИЯТЕЛСТВА (Помиряване, сприятеляване)
Астарот [Astaroth] (Сприятеляване с тези на власт)
Амон [Amon]
Барбатос [Barbatos]
Ботис [Botis]
Гусион [Gusion]
Ипос [Ipos], също познат като Анубис [Anubis]
Волак [Volac]


ОПАЗВАНЕ НА ВАЖНИ ВЕЩИ
Асмодеус [Asmodeus]


ЗДРАВЕ/ИЗЦЕЛЕНИЕ
Буер [Buer]
Марбас [Marbas]
Валефор [Valefor]


БИЛКАРСТВО
Относно Билки
Батин [Bathin], също позната като Нефтида [Nephthys]
Бифронс [Bifrons]
Декарабия [Decarabia]
Форас [Foras]
Моракс [Morax] (За магия)
Стомас [Stomas]


ОТЛИЧИЯ/СТАТУТ/ПОВИШЕНИЯ
Астарот [Astaroth]
Белиал [Belial]
Баал-Берит [Baal Berith]
Форнеус [Forneus]
Гусион [Gusion]
Оробас [Orobas]
Паймон [Paimon]


ИНТЕЛЕКТ/МЪДРОСТ/ЗНАНИЕ
Астарот [Astaroth]
Аини [Aini]
Баал [Baal] [Beelzebub]
Балам [Balam]
Бим [Bim]
Кроцел [Crocell]
Гласия-Лаболас [Glasya-Labolas]
Хагенти [Hagenti], също известна като Бастет [Bastet]
Марбас [Marbas]
Марбас [Marbas]
Вапула [Vapula]
Заган [Zagan], също познат като Дагон [Dagon]


ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ/СЪДЕБНИ ДЕЛА
Елигор [Eligor], също познат като Абигор [Abigor]


ЛЮБОВ
Саргатанас [Sargatanas] (Дарява умение за правене на любов)
Асмодеус [Asmodeus] (Разваля връзки/бракове)
Амон [Amon]
Белет [Beleth] (Помага на жените в любовта)
Данталиан [Dantalian]
Елигор [Eligor], също познат като Абигор [Abigor]
Фурфур [Furfur]
Гаап [Gaap] (Предизвиква любов или омраза)
Гомори [Gomory] (Носи любов на мъжете; прави ги обичани от жените)
Лераже [Lerajie] (Разваля връзки/бракове, отървава от съперници)
Раум [Raum] (Подбужда любов и страст)
Салеос [Saleos] (Насърчава вярността)
Ситри [Sytry]
Вуал [Vual]
Зепар [Zepar]


ВОЕННИ
Елигор [Eligor], също познат като Абигор [Abigor]
Абадон [Abaddon]
Агалиарепт [Agaliarept]
Кимерис [Cimeries] (Покровител)
Мулсибер [Mulciber]
Сабнак [Sabnack] (Защитава войниците и техните лагери)
Вепар [Vepar] (Военноморски)


ПАРИ
Медитация за Пари
Люцифуг Рофокал [Lucifuge Rofocal]
Андромалиус [Andromalius] (Намира ги)
Ами [Amy] (Показва пътя към състояние и богатство)
Белфегор [Belphagor]
Буне [Bune]
Мамон [Mammon]
Раум [Raum]


МУЗИКАНТИ
Амдусиас [Amdusias]
Азазел [Azazel]


РАБОТА С ПОЧИНАЛИТЕ
Относно Некромантия
Бифронс [Bifrons]
Буне [Bune]
Гамиген [Gamygen] (Дава доклади за тези в Ада)
Мурмур [Murmur]
Небирос [Nebiros]


КЪСМЕТЛИЙСКИ ЧИСЛА (Предоставя)
Волак [Volac]


МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ (Разпознава)
Амон [Amon]
Балам [Balam]
Барбатос [Barbatos]
Баал-Берит [Baal Berith]
Ботис [Botis]
Флаурос [Flauros]
Гаап [Gaap]
Glasya-Labolas
Гомори [Gomory]
Гусион [Gusion]
Ипос [Ipos], също познат като Анубис [Anubis]
Оробас [Orobas]
Пърсън [Purson]
Васаго [Vassago]
Вине [Vine]
Вуал [Vual]


ПОЕЗИЯ
Феникс [Phoenix]


ПОЛИЦИЯ (Помага при проблеми с)
Абигор [Abigor], също познат като елигор [Eligor]


МАГЬОСНИЦИ/МАГОВЕ (Помага с магия)
Агарес [Agares] (Унищожава вражески духове)
Бифронс [Bifrons] (Работи с мъртвите, за да помага в магията)
Флаурос [Flauros] (Предпазва от вражески духове)
Гаап [Gaap] (Учи как да освещаваме нещата)
Малфас [Malphas]
Моракс [Morax] (Обучава магическите употреби на камъни и билки)
Оробас [Orobas] (Предпазва от вражески духове)
Сиире [Seere]
Валефор [Valefor] (Подпомага магическото лечение)
Вине [Vine] (Отличен в много области за магове/магьосници)
Волак [Volac] (Предоставя змии)


КАМЪНИ [Магическа употреба, свойствата и силите на]
Батин [Bathin], също позната като Нефтида [Nephthys]
Бифронс [Bifrons]
Форас [Foras]
Моракс [Morax]
Небирос [Nebiros]
Стомас [Stomas]


УЧЕНИЦИ/СТУДЕНТИ: СПИСЪК НА ПРЕДМЕТИТЕ


СИЛА/СМЕЛОСТ
Ботис [Botis]
Кимерис [Cimeries]
Ипос [Ipos], също познат като Анубис [Anubis]
Маркосиас [Marchosias] (Помага в битки)


ПРАВАТА/ПРОБЛЕМИ НА ЖЕНИТЕ
Лилит [Lilith] (Помощ за жените) *Лилит се явява на когото реши и не трябва да бъде призовавана.
Маркосиас [Marchosias]
Моракс [Morax]


ПИСАНЕ
Феникс [Phoenix]


БОГОВЕ А - Б

БОГОВЕ К - Д - Е - Ф

БОГОВЕ Г - Х - И - Л - М

БОГОВЕ Н - О - П - Ф - Р

БОГОВЕ С - Ш - В - З

ВИСОКОПОСТАВЕНИ БОГОВЕ И КОРОНОВАНИ ПРИНЦОВЕ НА АДА

Обратно към Демони, Боговете на Ада© 2002-2024 Радостта на Сатана. Всички права запазени.
Номер на Библиотеката на Конгреса: 12-16457, Номер на Авторското Право на ЕС: CI-476909645.

*Забележка: Всички текстове на този уебсайт са защитени с авторски права. Авторът дава разрешение за отпечатването им за лично проучване, стига да не бъдат променени.