Изобличаване на Стария Завет


Повечето Християни, а и много други хора, вярват че Юдео/Християнската Библия е "божие слово". Всъщност, почти цялата, Библия е съставена от откраднати и покварени концепции и идеи, взети от Древните Езически религии (от целия свят и най-вече от Далечния Изток), които предшестват появата на Юдео/Християнството със стотици до хиляди години.

"Ние ще унищожим Бог" - Протоколите на Ционските Мъдреци.

Написаните на Иврит "Пет книги на Моисей" (познати също като "Петокнижието"), както и "Тора" са ОТКРАДНАТИ и ПОКВАРЕНИ от Египетската "ТАРО". Бележка – думата "Тора" е анаграма на "Таро". Най-разпространения пример за Таро е тестето със 78 карти, което в днешно време може да бъде открито в много магазини и се използва за гадаене. Таро тестето съдържа пет бои (именно и от тук идва и откраднатото и покварено "пет" в Петокнижието): жезлите/пръчките на огъня, сабите/мечовете на въздуха, чашите на водата, пентаклите/монетите на земята и и козът на квинтесенцията/етера. Козовият цвят не е включен в стандартните тестета за игра и всичко, което е останало от него е картата "Глупак", която е запазена като "Жокер". Това са елементите (огън, земя, въздух, вода и етер), които съставят човешката душа. Отвъд ролята на Таро като приспособление за предсказване на бъдещето е и посланието, което носи за Магнум Опуса, който води до физическо и духовно съвършенство и безсмъртие. Всичко това Евреите са откраднали, покварили и използвали при създаването на фиктивната си история, която всъщност няма нищо общо с духовността.

Еврейският Талмуд инструктира Еврейския народ да унищожат и поробят не-евреите, като "Яхве" в действителност е еврейският народ.

Цитат от Талмуда:
Синедрион 58b. Ако езичник [неевреин] удари евреин, неевреинът трябва да бъде убит. Да удариш евреин е все едно да удариш Бог.

Измисленото име на Еврейския "бог" "Яхве/Йехова" е поставено на мястото на много от Нееврейските Езически Богове. Съществото "Йехова" е фиктивно. Името "Йехова" е откраднато от имената на Древноримския Бог "Юпитер".
"Благочестивият д-р Parkhurst ... доказва, въз основа на авторитета на Диодор Сицилийски, Варон, Свети Августин Блажени и др., че Яо, Йехова, или иеуе, или еврейското ие е бил Юпитерът на латините и етруските. ..." "Яхве/Иеуе е бил и египетският Бог на Слънцето Ра: Ра е бил небесният баща, носещ титлата "Хухи" вечният, от където и Евреите извличат името Иху. Еврейската мистична традиция смята оригиналния Яхве за андрогин, като неговото/нейното име е съставено от Я (йод) и имената Ева, Хава или Хауах, които предшестват еврейският език, изписани с еврейските букви хе-вау-хе. Взети заедно, четирите букви съставляват свещения Тетраграматон, Яхвех, тайното име на Бог. Можем също така да видим къде антагонистичната история за Зевс [Юпитер] и Прометей е използвана за изграждането на концепцията за непокорният Бог, който бива осъден и прогонен, защото е донесъл знание на човечеството." 1

Първоначалната религия на човечеството е била политеистична [с много различни Богове]. В оригиналната еврейска Библия се използва думата "Елохим". "Въпреки монотеистичните усилия на съставителите и редакторите на книгата Битие, които се борят да провъзгласят вярата в едно-единствено божество в свят, който в онези дни е вярвал в много Богове, остават многобройни пропуски, когато библейският разказ говори за Богове в множествено число. Самият термин за "божество" [когато Господ не е конкретно назован като Яве] не е единственото "Ел", а множественото "Елохим". 2

Двойственият аспект на християството е откраднат от дуализма на Зороастризма, който предшества християнската религия с векове. 3 Яве/Йехова замени Ахура Мазда и Старите богове, които са Първоначалните богове [Ариман, което е арийско и означава "благороден" ​​на санскрит], биват провъзгласени за "зли", за да се установи върховният монотеизъм на Яве/Йехова. Древните Езически Богове биват превърнати в демони и чудовища, които представляват злото.4 По-голямата част от тях се оказват в "Гоетия". Обърнете внимание на приликата на корена "Гоет", което означава "дявол" и унизителната еврейска дума за неевреин, която е "гой" или множествено число "гоим".

Следният откъс идва от Католическата Енциклопедия и е изключително показателен:
По същия начин, Гърците и Римляните са почитали своите божества, искрено вярвайки че са добри. Но Християнските религиозни текстове обявяват всички Богове на неевреите за демони.
Католическа енциклопедия: Дяволопоклоничество
https://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm
ДЕМОНИТЕ СА БОГОВЕТЕ НА НЕЕВРЕИТЕ!!!!

Митра, небесният посредник между Ахура Мазда и Анхра Маню [Ахриман] има поразително много прилики с Назарянина "Исус Христос". Митра е бил спасител, чието раждане, подобно на това на Назарянина, бива оповествено от пророци; роден е в пещера [много разкази за раждането на Назарянина също твърдят, че е роден в пещера] и появата на необикновена звезда. По-късно Митра ще измести Вишну, който е спасителят на света във ведизма преди навлизането на зороастриастризма. 5

Следният параграф е доказателство за многото различни източници, от които авторите на Юдео/Християнската Библия са крали:

И двете произведения са съществували векове преди появата на Юдео/Християнството и библията. И двете разкриват съществуването на "БОГОВЕ" а не просто на "Един Бог".

Битие, глава 1, стих 26 гласи: "След това Бог каза: "Да сътворим човека по Наш образ, по Наше подобие..."
Това разобличава еврейския монотеистичен мит за Яве.
Извънземният Бог, познат като Еа създаде човешките същества, използвайки генно инженерство с помощта на няколко други Богове/Богини. Обърнете внимание на изображението за Шумерското сътворение. Първоначално изсечено в камък, това изображение предшества Юдео/Християнството с хиляди години.

По-долу е поместена снимка на базалтовата гравюра, изобразяваща как Шумерския Бог на Слънцето Шамаш дава плочата със законите на Хамурапи. Шамаш, познат също като "Азазел" е водачът на така наречение "Паднали Ангели" или игиги - Нордическите извънземни, които се женят за хора.

Пример: Изход 20:
16. Не свидетелствай лъжливо против ближния си.

Откраднато от Кодекса на Хамурапи, 3: "Ако аристократ излезе с фалшиви показания по дело и не разполага с доказателства, с които да подкрепи думите си и ако става въпрос за дело на живот и смърт, то този човек следва да бъде умъртвен"

Още неща, откраднати от Кодекса на Хамурапи:
Изход 21:24 Око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, крак за крак,

Хамурапи 196: "Ако аристократ е унищожил окото на друг член на аристокрацията, следва и неговото да бъде унищожено."
Хамурапи 200: "ако един аристократ е избил зъб на човек от неговия ранг, следва и неговия зъб да бъде избит."

Също така, голяма част от написаното в библейските книги Изход, Левит и Второзаконие е взето от поместените по-горе учения - НЕ от "Яве". Немалко са християните, достатъчно глупави да вярват, че съществува само един бог - "Яве". "Няма богове освен Мене."

ОЩЕ ОТКРАДНАТИ МАТЕРИАЛИ:

Много от писанията в книгата "Исус Навин" са откраднати от:

Още откраднати писания в книгата "Съдии":

Книгите Самуил и Царе също съдържат много откраднати материали от:

Материалите, поместени в книгите Ездра и Неемия са ОТКРАДНАТИ от:

Още откраднати истории и писания в библейските книги на Йов и Еклисиаст:

Както виждаме от горепосочените примери, Християнската "религия" се основава на откраднати материали, които са били изкривени, деформирани и изопачени с цел да манипулират, объркат и всеят страх у хората. Взимат ИСТИНСКИЯ БОГ И СЪЗДАТЕЛ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ЕА/ЕНКИ, известен още като САТАНА/ЛУЦИФЕР и го превръщат в предполагаем враг за човечеството. "НИЕ ЩЕ УНИЩОЖИМ БОГ" – Протоколите на Ционските Мъдреци. Християнството осмива, злепоставя и богохулства срещу Старите Богове, създавайки атмосфера на отчуждение и враждебност към тях, като ги замества с фалшивия бог "Яве/Йехова" . Същевременно, тази чудовищна програма действа като инструмент за създаването на беззащитен, робски манталитет; психологически да обезоръжи неевреите, налагайки им комунизма - друга програма на Еврейското братство.

Хората казват, че истинското зло не може да създаде нищо. Всичко, идващо от истинското зло е изкуствено. Всъщност, "Бог" и "Дяволът" са сменили местата си. Тази противна религия е изцяло изградена от откраднати материали. Отгоре на всичко, тя е самоубийствена и противна на живота. В нея няма нищо духовно. Целта на всичко това е цялостното откъсване на човечеството от нашия Бог-Създател – Сатана. По този начин, рептилите, както и тези, които работят за тях, ще постигнат целта си, заробвайки човечеството чрез еврейската програма на комунизма. Сатана ни дава знание и мощ. Без него човечеството няма нищо. Истинското зло е също известно и като майстор на лъжата и измамата. Каква по голяма заблуда от това последователите, на тези религиозни измами да богохулстват и проклинат собствения си Създател? Много от Древните Езически религии, като тези на Гърците и Римляните, са изпълнени с изключително подобни легенди и пантеони. Това коренно се различава от Християнството, което работи неуморно за пълното унищожение на всички други религии, твърдейки, че то е единствената истинска такава.

"В ТАЙНСТВОТО НА МОЕТО ЗНАНИЕ НЯМА ДРУГ БОГ ОСВЕН МЕНЕ"
- САТАНА
От "Мир Нему"1 The Christ Conspiracy, The Greatest Story Ever Sold by Acharya S pages 94-95
2 Стълба към небето - Зекария Сичин
3 World Book Encyclopedia article on Zoroastrianism, © 1989
4 A History of the Devil by Gerald Messadié
5 Cambridge illustrated History of Religions, edited by John Bowker. Pages 216- 217
6 Mesopotamia by Pamela F. Service, page 44.

Други източници:
Библията на Крал Джеймс
The Ancient Near East, Volume I, edited by James B. Pritchard © 1958
Old Testament Parallels: Laws and Stories From the Ancient Near East by Victor H. Matthews and Don C. Benjamin© 1991
A History of the Devil by Gerald Messadié© 1993, 1996
Енциклопедия Британика


ОБРАТНО КЪМ ИЗОБЛИЧАВАНЕ НА ХРИСТИЯНСТВОТО