"Исус" и Eврейският Месия


Достатъчно е малко да проучим Юдаизма, за да видим Еврейската мания за "Месията", особено при ортодоксалните.

През вековете множество равини и кабалисти са извършвали духовни занимания (често в тяхна вреда), за да ускорят пристигането на техния Месия.

Евреите са вманиачени/компулсивни по природа, а наблюдаващите са особено обсебващи/компулсивни по отношение на техния Месия.

Като се има предвид техният лихварски характер, е очевидно за какво става дума с "Исус Христос". Масовото съзнание. Създавайки измисления персонаж на Исус Христос и "второто пришествие", Евреите, които са заграбили и натрупали знания относно мощта на ума и душата, особено канализираната вяра [силата на масовият ум се ръководи от числеността на вярващите], насочват тези енергии към пристигането на техния дългоочакван Месия. Милиардите вярващи Неевреи през вековете са засилили енергиите, насочени към идването на Еврейския Месия, като са повярвали в Исус Христос. В масовата вяра има много мощ. Евреите, особено ортодоксалните, знаят това.
За по-подробна информация относно това как всичко това се свързва с подсъзнанието, моля, прочетете следната статия:

Исус: Еврейският Архетип

Всички наши Езически празници и фестивали са превзети с нахлуването на Назарянина и вграждането му в тях за допълнително робско поклонение и прилагане на все повече психически енергии към Евреите и техния Месия. Това надхвърля начина, по който Евреите косвено налагат задължителното посещение на църква. (Ватиканът ВИНАГИ е бил Еврейски и под Еврейски контрол). Евреите винаги са заемали ръководни постове, чрез които диктуват и заповядват на Неевреите.

Законите на Ноахид за Неевреите изрично забраняват "идолопоклонството", което означава, че ни е забранено да признаваме собствените ни Езически Богове. Евреите използват Неевреи, за да водят войните си. Хитлер дори отбелязва в "Майн Кампф" как всички Неевреи се сражават на фронтовете, докато всички Евреи в армията имат офисни длъжности, които ги пазят. Населението наистина трябва да се събуди, за да разбере какво всъщност представлява този безполезен паразит Назарянина.

Цитат от Еврейския Талмуд:
Симеон Хаддарсен, fol. 56-D: "Когато Месията дойде, всеки Евреин ще има 2800 роби."


ОБРАТНО КЪМ ИЗОБЛИЧАВАНЕ НА ХРИСТИЯНСТВОТО