Разкриване на Духовната Поквара:
Духовна Алхимия
и
Библията


Истинският сатанизъм се основава на древните религии, предшестващи Юдаизма, Християнството и Исляма със стотици до хиляди години. Традиционните черни и червени цветове, използвани в Сатанизма, датират още от Древен Египет и представляват символ на духовна трансформация. Древните религии се въртят около завършването на делото на нашия Създател Сатана: превръщането на човешката душа в божествена такава и придобиването на божествени сили и безсмъртие. Царството на Сатана му бива откраднато.

Юдейско/Християнската Библия представлява покварена версия на откраднат материал и се използва за заробването на човечеството. Всички легенди за Боговете са алегории. Принуждавайки хората да приемат алегориите буквално, Ватикана и “тези на върха” увеличават богатството, властта и контрола си.

Завършването на великото дело, което в алхимията е известно като "Магнум Опус" използва кундалини за своята основа. Змията кундалини се намира навита в основата на гръбначния стълб. Чрез медитация огнената змия се издига. Това е така нареченото "Издигане на Дявола". В гръбначния стълб на човека има 33 прешлена. Често чуваме термина "33-та Масонска степен" или това, че фиктивния Назарянин е живял 33 години. Змията кундалини се изкачва по 33-те прешлена на гръбначния стълб.

Седемте чакри също са много важни в делото. Когато кундалини се издига, тя трябва да премине през всяка от седемте чакри. Ето защо в много древни духовни текстове, а също и в това, което е било изопачено в юдео-християнската Библия, се набляга толкова много на числото седем. Християнските лидери подвеждат своите последователи, убеждавайки ги, че откраднатите легенди в Библията са истински. Чрез тази измама Ватиканът и християнските църкви са придобили невероятно богатство и власт. Тази власт се изразява не само на материално, но и на духовно ниво. Всички духовни знания са били систематично премахвани чрез Инквизицията. Тези, които са на върха, владеят черната магия и напредват в духовната сила, докато останалата част от човечеството страда под техния контрол.

Много древни картини, за които се твърди, че изобразяват Назарянина, "дева Мария" и сродни на тях, всъщност са на оригиналните Богове, като Мардук (Амон Ра) и Астарот. Най-подходящия момент да започнете работа по Магнум Опус е през пролетта, когато Слънцето се намира в Овен – именно от тук идва и мотива с овчаря. Ореолът представлява извисената кундалини и ярката аура, дължаща се на повишената вещерска мощ. Католическата църква е откраднала това и го представя за своя измислен назарянин. Глифовете за знака Овен са очевидни в сигила на Астарот:

(Всички сигили на Демони съдържат в себе си важни алхимични символи).

Историята на сътворението в книгата Битие е друга алегория: "Бог" създава вселената за "седем дни", "на седмия ден си почива". Тези от нас, които са наясно с духовните алегории, знаят, че след като змията кундалини се издигне през 6-те чакри и премине през трите "възела" (троицата), преминаването през седмата става без усилие. Всъщност "Раят" е кодова дума за седмата чакра. Всички сме чували термина "Седмото небе". В много древни текстове, “Бог" е кодова дума за нас самите, а думата "Богове" е и код за чакрите. "Ад" е кодова дума за базовата чакра, известна още като "долния свят", където лежи изгарящо-горещата змия кундалини.

Дървото в "Райската градина" в Библията е откраднато от много различни религии, предшестващи християнството, и символизира карта на човешката душа, като стволът представлява гръбначния стълб, а клоните - “144 000-те" нади. "Адам и Ева" символизират Ида и Пингала, които се срещат и стават едно цяло. С издигането на кундалини и сливането на Ида и Пингала в 6-таta чакра се постига гносис, което отваря духовните очи на човека. Първоначално това е било символизирано в египетското "Всевиждащо око".

Липсващият завършващ камък на върха на пирамидата символизира незавършеното дело на нашия Създател Сатана.

Числото 12 също така е повсеместно в много древни текстове, а също и в откраднатия материал на Библията. Числото 12 символизира 12-те стъпки в Магнум Опус. Те се основават на 12-те зодиакални знака.

Битие 1
1 В начало Бог сътвори небето и земята.
Небето и земята символизират съответно коронната и базовата чакра

2 А земята тогава беше безформена и пуста, тъмнина обгръщаше бездната и Божият Дух се носеше над водите.
"Пуста и безформена" представляват това, което е познато като "хаос" етапа в Магнум Опус.

4 И Бог видя, че светлината е добро нещо, и Той отдели светлината от тъмнината.
Светлината е мястото, където човек създава това, което е известно като “материя прима” (първоматерия), основата на Философския камък. Това става чрез кондензиране на биоелектричеството/чи в кълбо от светлина.

5 И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. Така настана вечер, настана утро – ден един.
Това е първа стъпка и основа и именно "първият ден".

16 И Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило да определя деня и по-малкото светило да определя нощта, както и звездите.
17 И Бог ги постави на небесния предел, за да светят на земята,
18 да определят деня и нощта и да отделят светлина от тъмнина. И Бог видя, че това беше добро нещо.
19 Така настана вечер, настана утро – четвърти ден.

Горните стихове относно "двете големи светила" символизират сърдечната чакра, където се срещат "небето" и "земята". Както можем да видим в низходящата точка на сигила на Сатана, сатанинската пентаграма и Бафомет, светлината се спуска през короната към основната чакра.

20 И Бог каза: „Нека водите произведат множество живи същества и птици да полетят над земята и към небесния предел.“.
"Еликсирът на живота, благословените води, проникват до тях [металите/чакрите] и ги пробужда от съня им." Това е така наречената "роса", която се отделя от епифизната жлеза в резултат на медитациите за мощ. Птиците също са много важни символи в алхимията.

27 И Бог сътвори човека по Свой образ, по Божия образ го сътвори, мъж и жена ги сътвори.
31 И Бог видя всичко, което Той създаде; и ето то беше твърде добро. И настана вечер, настана утро - шести ден.

Тук отново се наблюдава изкривяване и изопачаване на АЛЕГОРИЯТА. "Шестият ден" е шестата чакра, където се срещат мъжката и женската Ида и Пингала.

Битие 2: 3 Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от всички Свои дела, които бе сътворил и създал.
Ето още една открадната и изопачена алхимична алегория. Когато алхимикът завърши работата си, той си почива. "Бог" = НАС САМИТЕ!

Сагата "Битие" продължава, като всичко това е откраднато и изопачено от религиите, предшестващи християнството.

Битие 3: 3 Само за плода на дървото, което е посред градината, Бог каза: "Не яжте от него и не се докосвайте до него, за да не умрете!".

В алхимията има етап, където алхимикът преминава умъртвяването на прима материята. Това е известно като "нигредо" - "черен етап".

Тук е създаден и измисленият назарин. Назарянинът е откраднат от над 18 езически Бога, които са били "разпънати" на кръст или обесени на дърво. Всичко това е една алегория, например: Скандинавският Бог Один увиснал на дърво и преминал през нещо, подобно на смърт, за да получи знание. Чрез прераждането си, той постига гносис. Кръстът представлява важните четири четвърти. Това е и значението на картата "Обесения Човек" в Таро. Египетският феникс носи същото значение - прераждане чрез огън. Затъмнението, за което се твърди, че е настъпило по време на предполагаемото "разпъване на кръст" на назарянина, също символизира етапа на чернотата нигредо. Този етап се символизира и от черната врана и черното слънце.

4 Тогава змията каза на жената: „Вие няма да умрете!"
Змията кундалини трансформира, но не убива.

5 Не! Бог знае, че когато вие ядете от него, очите ви ще се отворят и ще бъдете като богове, които познават добро и зло.
Това е гносисът, срещу който християнските църкви и техните гнусни съмишленици неуморно работят. Веднъж отворили очи, виждаме през ВСИЧКИ лъжи.

7 Тогава очите на двамата се отвориха и разбраха, че са голи. Затова те си съшиха смокинови листа и си направиха препасници.
Голотата е друга алегория за прераждането. Всеки се ражда гол.

Сега стигаме до "Ной" и ковчега, който е откраднат от шумерския епос за Зиусудра.

Водният елемент е женски, а огненият - мъжки. Този етап на опуса се символизира от приток на енергия, който прилива на водата илюстрира. Потопът е още една алегория за смъртта и регенерацията. Самият ковчег е символ на човешкото тяло. Алегорията за гарвана, който не се връща в ковчега, е символ на това, че етапът все още не е завършен. "Гълъбът" символизира белия етап, известен още като "албедо".

Лесно се вижда как тази алегория бива опорочена в предполагаемо действително събитие, допълнено с персонажи.

Битие 8:4 И в седемнадесетия ден на седмия месец ковчегът заседна на Араратските планини.
ОТНОВО числото седем и "почивка". Това символизира седмата чакра, която е блаженна лекота, а " планините Арарат" символизират завършеното дело, ОТКРАДНАТО от алегорията на египетските пирамиди, чиито върх е четирите четвърти.

Тук искам да се обърна към идиотите, които упрекват Енлил/Беелзебуб за “удавяне” на човечеството – не знаете за какво говорите.
Знанието идва от Сатана.

Битие 9:13 Аз поставям Своята дъга в облака да бъде знак на завета между Мене и земята.
14 И когато докарам облак над земята, ще се появи дъга в облаците:
15 и ще Си спомня Моя завет, който е между Мене и вас и всяко живо същество, всяка твар; че водите няма вече да изтребят всяко живо същество.

“Дъгата” са преливащите цветове, които показват, че е завършен още един по-висш етап на магнум опус. ТОЗИ ЕТАП СЕ СИМВОЛИЗИРА И ОТ ПАУНА. ПАУНЪТ Е СИМВОЛ НА САТАНА И Е СВЕЩЕН ЗА НЕГО!

Стих 13 гласи: "завет между Мене и земята." "Бог" е друга алхимична кодова дума за коронната чакра, известна още като "небесна" (горните три чакри също символизират "небесата") “рай“ "блаженство", а земята е долният свят, символизиран от трите долни чакри. Това показва, че "небесата" и земята са се слели в сърдечната чакра.

Следващите библейски книги представляват измислената история на еврейския народ. "Тора" е ОТКРАДНАТА и изопачена от египетското Таро. "Тората” е още известна и като "Петокнижието" - петте книги на "Мойсей" (друг измислен персонаж). Може да се види, че това е откраднато от петте бои на Таро - жезлите/пръчките на огъня, сабите/мечовете на въздуха, чашите на водата, пентаклите/монетите на земята и козът на квинтесенцията/етера.

ОТНОВО това е символично и показва друг етап на делото, когато по време на медитация очите му са затворени и човек може да "види" светлината на чи камъка в черната празнота. "Тримата" влъхви представляват трите етапа на делото. Измисленият назарянин - камъкът (който се ражда от работата).

Ето че отново се стига до изопачени алегории във връзка с фиктивния назарянин - "разпятието" - заедно с назарянина били разпънати още двама, което прави трима.

Мога безкрайно да цитирам библейски стихове, разкривайки откраднатите и покварени алегории. Персонажът на назарянина, който е плод на такива алегории:

1. Действа за премахването на всички духовни знания и заменянето им с безсмислици. Глупостите от типа на "Исус спасява" (до втръсване) и "роден отново" биват изопачени и вплетени в този измислен персонаж. С други думи, заблудените са били подведени да вярват, че този персонаж ще се погрижи за всичко духовно, стига да се съобразят с програмата.

2. Персонажът на "Исус" е действал като мисловна полиция за върховен контрол над населението. Водени са редица войни заради убеждения и идеи. Контролирайте това, което е в ума на човечеството, и ще контролирате човечеството.

3. Тъй като назарянинът е измислен, той може да запълни всяка необходима роля, в зависимост нуждите и желанията на тези, които управляват християнската програма. Той се мени с времената, нагаждайки се към ситуацията.

Време е човечеството да се пробуди и да осъзнае духовната корупция, коствала му безброй трилиони долари, души и всичко останало, с което тези паразити са завлекли последователите си.Източници:

¹ A Dictionary of Alchemical Imagery by Lyndy Abraham © 1998
² Пак там
³ Пак там
4 The Hermetic Museum: Alchemy & Mysticism by Alexander Roob © 2001
5 Alchemy: The Secret Art by Stanislas Klossowski De Rola © 1973
Мистерията на катедралите - Фулканели © 1964


Изобличаване на Християнството