Копие на Католическо Ръководство за Изповеди


Това е жалко, но предизвиква добър смях. Това е копие на Католически учебник за изповед. Като оставим хумора настрана, четейки това, е повече от очевидно, че тези хора са сериозно БОЛНИ.

Това е толкова противоречиво с живота и е идеален пример за това как извънземният "Бог" мрази човечеството и всичко човешко. Тук се засяга всяка човешка черта; това, което прави всички нас хора. Тези убеждения са толкова античовешки и извънземни. По-лошото е как те налагат тези болни учения на невинни деца и унищожават още повече животи. На тази болна "религия" трябва да се сложи край, и то скоро!Освен че трябва да посочим СЪЩНОСТТА на греховете си, трябва да си спомним, доколкото е възможно, и броя на случаите, в които сме ги извършили, като посочим и (и само) онези обстоятелства, които понякога могат да направят един малък грях смъртен или един смъртен грях значително по-лош. Случвало ли ми се е да не изповядам сериозен грях или да го прикрия? Бил ли съм виновен за неуважение към това причастие, като не съм изследвал внимателно съвестта си?

Не съм изпълнил покаянието, дадено ми от изповедника, или не съм се подчинил на някое от неговите указания? Пренебрегвал ли съм Великденското задължение да приема Светото Причастие или не съм изповядал греховете си в рамките на една година? Имам ли някакви НАВИЦИ на сериозен грях, които трябва да изповядам първо (нечистоплътност, пиянство и т.н.)?

Първа Заповед

Втора Заповед

Трета Заповед

Четвърта Заповед

По отношение на децата ми:

Пета и Осма Заповеди

Шеста и Девета Заповеди

Седма и Десета Заповеди

ДРУГИ ГРЕХОВЕ


ОБРАТНО КЪМ ИЗОБЛИЧАВАНЕ НА ХРИСТИЯНСТВОТО