Освобождаване от Християнството


Използвани ли са страхът, срамът, контролът и "грехът" като инструменти за да ви манипулират?
Достатъчно силни ли сте, за да признаете, че сте били излъгани?
Готови ли сте да признаете пред себе си, че сте били жертва и че имате нужда от помощ?

Етапи на Християнски контрол в живота на човек:

Горепосоченото е етапът на загуба на контрол.

Едно или повече от горепосочените обстоятелства показват, че има сериозен проблем. За да разберем дали нещо е добро или зло, трябва да му дадем власт. Точно това се случва с прогресивното Християнство. В крайна сметка вече не съществува лична идентичност. Жертвата се превръща в черупка и нещо друго поема контрол над нея. Ако сте стигнали дотук, не е твърде късно да се отървете и да ОСТАНЕТЕ далеч от Християнството.

ВСИЧКИ измами, лъжи и мошеничества имат ЕДНА основна обща черта - това е ЛИПСАТА НА ПОЗНАНИЯ. Когато човек ЗНАЕ, вече не може да бъде заблуждаван и лъган. Милиарди долари, масови убийства и най-вече ЛЪЖИ и СТРАХ са били използвани, за да ни държат далеч от истинския ни Създател. Управляващите от векове печелят от плодовете на своите лъжи и искат да запазят властта си за сметка на човешкото невежество и нещастие. Нашият Истински Създател, Сатана, ни дава знания, за да можем да се издигнем над нивото на животно. Фалшивият бог и неговите извънземни придружители ни гледат отвисоко и искат да ни поробят. Сатана се грижи за своето човешко творение и желае да ни помогне. Най-голямата стъпка е да преодолеете страха си и да се обучавате. Щом веднъж разберете, Християнството и неговите лъжливи учения вече не могат да бъдат заплаха.


Източници:


ОБРАТНО КЪМ ИЗОБЛИЧАВАНЕ НА ХРИСТИЯНСТВОТО