Сатанински Сабати и Есбати


Сабатите се различават от Есбатите [срещи по време на пълнолуние] по това, че са и празници. "Сабат" произлиза от френската дума "s'ebattre", която означава "пирувам" или "веселя се". За големите Сабати през годината вижте "Сатанински Празници".

Сатанинският ковен се нуждае от следното, за да функционира:

Редовните срещи на ковена са Есбатите. По време на тези срещи се извършват ритуали, магии и групово учене. Есбатите са дните по време на цикъл на пълнолуние. Причината за срещите и извършването на душевни работи по време на пълнолуние е, че силите на женската страна на душата са много по-силни по това време. Женската страна на душата е тази, която дава суровата сила. Мъжката страна на душата е логичната страна и насочва енергиите на женската страна, за да се проявят в реалността. Пълнолунието дава сила на всички магически дейности, извършвани по това време. Всеки ковен трябва да се събира поне веднъж месечно по време на цикъла на пълнолунието. Като се има предвид, че в годината има 13 лунации, трябва да се проведат поне 13 срещи годишно.
По време на Есбатите се обсъждат всички дейности, които трябва да бъдат извършени, начина, по който те ще бъдат извършени и се планува следващия Есбат. Ковенът ще обсъди каква работа [магия] трябва да се свърши и как точно следва да се изпълни това. След това цялата група трябва да прекара известно време в медитация над предстоящите занимания. Всеки член трябва да има ясна представа в съзнанието си за планираните дейности и желания краен резултат.

ВСИЧКИ членове на ковена трябва да взимат активно участие. Един човек пали свещите, други свирят на музикални инструменти, трети пише молитвите, които ще се произнесат, или помага с подготовката на ритуала и т.н. 

Задължително е групата да има пълно уединение и никога да не бъде обезпокоявана или прекъсвана, особено по време на магически занимания. Сигурността е от изключително значение. Когато ковенът се събира за магическа работа, може да използвате примерния ритуал по-долу или да внесете промени спрямо индивидуалните предпочитания на членовете.

Есбатът обикновено се започва с нарисуването на пентаграма във въздуха от Висшият Жрец/Жрица и извършването на Стандартният Ритуал. След като инвокира Четирите Короновани Принца на Ада, Висшият Жрец/Жрица трябва да прочете на глас молитва, с която да помоли Сатана за напътствия относно дейностите на ковена. След това трябва да последват пет минути медитативно мълчание, за да може всеки човек по свой начин да благодари на Силите на Ада или да отправи молби.

По традиция след това групата започва да чантва в синхрон:
С-А-Т-А-Н-А, С-А-Т-А-Н-А. Може да се промени и на : С-А-Т-А-Н-А ---- Ч-У-Й ---- Н-И. Ако има музикални инструменти, като например блокфлейта[малка флейта] или малък барабан, те могат да се използват по време на чантинга. Чантвайте в продължение на няколко минути, наслаждавайки се на усещането, което ви носи това. След като приключите, Висшият Жрец/Жрица застава с разкрачени крака и разперени към небесата ръце. След това останалата част от групата коленичи и вдига високо ръцете си.

В този момент Висшият Жрец/Жрица приема всички налични Демонични енергии. Понякога, Демоните може да се обърнат към ковена, говорейки през Висшият Жрец/Жрица.

Когато предстоят магически занимания, членовете на ковена правят кръг. Един от членовете на ковена трябва да запали четири черни или сини (ако няма черни) свещи във всяка от кардиналните точки на кръга, които представляват Четирите Короновани Принца на Ада. Този вид кръг има за цел да концентрира силата на ковена. Това се прави, чрез насочване на енергията надолу през атамето и визуализиране на синя светлина, която очертава кръга. Кръгът трябва да е достатъчно голям, за да побере всички. Този, който очертава кръга, трябва да вдишва енергия и да я издиша, насочвайки я надолу през атамето си и в кръга. След това се използва кадилница, съдържаща подходящ инсенс за освещаването на кръга. Висшият Жрец/Жрица също минава около кръга с атамето си, за да го подсили. В стаята може да разположите и допълнителни свещи, съответстващи на заниманието - например червено за разрушение или похот. Разположете свещите така, че да няма опасност от пожари!

Членовете не бива да напускат магическия кръг преди приключването на заниманието. Кръгът не трябва да се нарушава. Изключително важно е групата да разполага с пълно уединение и никога да не бъде обезпокоявана или прекъсвана, особено по време на занимания от такова естество. Безопасността винаги идва на първо място.

Обединената воля на всички отделни членове на ковена ТРЯБВА да бъде насочена към една и съща цел. Силата се генерира и събира над кръга във формата на конус. След като в конуса бъде влята достатъчно енергия може да го насочите.
Танцуването и чантването са най-широкоразпространения метод за събиране и повишаване на енергия в група датиращ от древни времена. Цялата група танцува в кръг в постоянен ритъм или в ритъма на чантинга. С увеличаването на темпото мощта нараства. Танцуването винаги трябва да е в посока, обратна на часовниковата стрелка. Просто се отпуснете и се наслаждавайте. Танците започват бавно и постепенно се забързват до достигане на кулминацията. Членовете на ковена могат да се държат за ръце или да танцуват поотделно. Физическият контакт помага за свързването на енергиите и концентрацията на силата – държането за ръце или през лакти е ефективен метод, насърчаващ равномерното увеличаване на енергията. Може да танцувате дори голи.
Важното е да се спазва ритъма и да е лесно за изпълнение. Всички танцуват с лице напред (обърнати към центъра на кръга), обратно на часовниковата стрелка, със стъпка ляво-дясно-ляво. Когато всеки крак стъпи на земята, присвийте леко коляно, тъй като това придава повече ритмичност на движението. Трябва да тропате в такт, тъй като това ще помогне за поддържане на ритъма и изграждане на силата.

Ковенът ще реши какво да чантва (кои думи на мощта да използва), инструментите, ако има такива, както и конкретните детайли на ритуала и съдържанието му по време на срещата на Есбат. Всеки трябва да е наясно точно какво трябва да прави и какво ще се случва.

Усещането е най-важният компонент на магията. За да произведе мощ, всеки трябва силно да желае постигането на дадената цел. Всеки член на ковена трябва да има ясна картина в съзнанието си за това, което предстои. Крайният резултат е най-важното, върху което всеки трябва да се съсредоточи. Образът на крайния резултат трябва да е кристално ясен в съзнанието на всеки и енергията трябва да се насочва към него. Всеки трябва да визуализира и насочи волята си към това!

Целта е събирането на възможно най-много енергия преди да бъде насочена към извършването на магията. Танцувайте все по-бързо и по-бързо и чантвайте [вибрирайте думи на мощта в унисон] все по-силно; в точния момент рязко прекъснете танца и паднете на пода - на колене или по друг удобен за членовете начин. Всички трябва да имат ясна представа в съзнанието си и да бъдат концентрирани когато освобождават енергията. Висшият Жрец/Жрица ще води ковена. Може дори да извикате, тъй като това помага за освобождаването на силата.

За най-подходящите моменти за работа с магия- вижте "подбиране на точния момент".

След това Висшият Жрец/Жрица позвънява с камбанката затваряйки ритуала. Камбанката символизира реверберацията. Думите на мощта резонират в душата.

След това идва време за пируване. Всеки може да донесе храна и/или напитки. Може да има и танци, веселие и игри, както при Сабатите; това също трябва да бъде планирано.

За случаите, в които няма нищо за вършене, е прието да се изпълнява стандартен ритуал и инвокиране на Сатана с молба за напътствие. Това е време за групови енергийни занимания за увеличаване на духовните сили на ковена. Висшият Жрец/Жрица избира тема и чете на групата, след което следва дискусия. Темите могат да бъдат взети от този уебсайт или от други източници и трябва да се отнасят до Сатанизма, магическите дейности и личното развитие.

БЕЛЕЖКА:
Основната цел на ковена е срещата на умове и духовна енергия. Ритуалните инструменти са просто реквизит. Ако вашата група не е в състояние да се сдобие с такива, това не ви пречи да създадете ковен и да използвате обединените сили на своите умове и души за постигане на целите си. Официалната церемония, макар полезна е незадължителна. Тинейджърите и хората, живеещи на места, където притежанието на Сатанински предмети е опасно, могат да минат и без тях. Всички аспекти на Сатанизма са свързани с използването на силите на ума и душата. Материалните предмети са само реквизит.

Повече за Конуса на МощтаОБРАТНО КЪМ САТАНИНСКИ КОВЕН

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457