Групови Медитации за Ковени


Груповите медитации са предназначени за хората, които искат да работят заедно, както е в случаите с ковените. Целта на упражненията е установяването на силна енергийна връзка между членовете, както и в самия ковен като цяло. Всеки един член трябва да знае как да работи с енергията, тъй като една група е силна колкото най-слабото си звено.

Върховния жрец/жрица трябва да насочва групата по време на медитации. Упражненията, трябва да са насочени към повишаването на енергията на всеки един член и по този начин увеличавайки мощта на целия ковен. По време на медитации, всички трябва да са отпуснати и в състояние на транс. Може да се използват столове или да се седи/лежи на пода – важното е да ви е удобно. Важно е да работите по предварително изграден план за да не нарушавате енергийния поток по време на сесия.

Изберете медитациите си от уебсайта и ги адаптирайте за работа в група. Това трябва да бъде предварително планирано и съгласувано с всички членове.


ОБРАТНО КЪМ САТАНИНСКИ КОВЕН