Четвъртото Измерение


Четвъртото измерение е това, през което минаваме, при астралната проекция, телепатичната комуникация или транса.

Счупените крайници се гипсират. Когато гипсът бъде свален, крайникът е изсъхнал, сбръчкан и се нуждае от рехабилитация за да възстанови предишните си подвижност и сила.

Медитацията активира част на съзнанието ни, която при повечето хора е нефункционална. Вековете, прекарани под християнски контрол и систематичното потискане и премахване на духовно познание, ни оставят слепи за съществуването на четвъртото измерение. Като хора, ние виждаме само малка част от електромагнитния спектър. Насекомите, например, могат да виждат ултравиолетова светлина и други. Много животни могат да долавят неща, неосезаеми за хората. Само защото някой не може да види или чуе нещо, това не означава, че то не съществува, както например ултравиолетовата светлина, рентгеновите лъчи, гама лъчите и другите форми на енергия.

Може да ви отнеме време да се приспособите след като отворите съзнанието си. През целия си живот съм била чувствителна към духовния свят. Въпреки че бях атеист и отхвърлях “духовното”, винаги съм имала усещането, че има “още нещо”. След като открих Сатана, обаче, така нареченото “свръхестествено” започна да се проявява по драстичен начин в живота ми. Това, което за мнозина от нас е типичен ден, би смазало средностатистическия човек.

Чуването на гласове и виждането на неща, които повечето други хора не могат да видят, са най-честите прояви на отвореното съзнанието. Постепенно ще се научите да контролирате това.

Ежедневното практикуване на медитациите за мощ ще ви позволи да отворите ума и душата си.

Науката не е напреднала достатъчно, за да обясни четвъртото измерение. Християнството яростно атакува науката, тъй като има точка, в която духовният и научният свят се срещат. Ако се оставят да се развиват безпрепятствено, едното винаги ще доведе до другото. Когато Демоните общуват астрално с нас, те също преминават през четвъртото измерение. Когато имах въпроси относно четвъртото измерение, Азазел дойде при мен и ми обясни, че макар физически да е другаде, съзнанието му е до мен.

Съществува бариера или "завеса", която “изолира” световете един от друг. Душите на починалите, които все още са в астрала, могат да ни чуят и видят в света на живите, но хората, които не са психически отворени, не могат да доловят присъствието им. Редовните медитации ви позволяват да надникнете отвъд завесата.

Обратно към Важна Информация Относно Медитациите за Мощ

 

© Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457