Сатана


Твърде дълго, много лъжи и дезинформация са разпространявани относно Сатана. Много от нас са го виждали, разговаряли с него и дори са били астрално докосвани от него. Почти всички от нас, които го познават, са единодушни относно начина, по който Той изглежда. В продължение на хилядолетия, враждебно настроени "религии" и техните последователи разпространяват фалшивите си версии относно начина, по който Той и Демоните изглеждат. Това са просто грозни лъжи, целящи да опетнят името му. Той не е нито червен, нито има опашка, нито наподобява хелоуинско чудовище. Не притежава огнено-червени очи, нито кожени криле. Всички тези изображения имат за цел да обидят, оклеветят и опетнят името му. [Някои от по-ниските рангове Демони изглеждат по подобен начин. Те са защитници и вестоносци, служещи на по-високите рангове]. Ето няколко изображения, показващи начина, по който Сатана се е явявал на тези от нас, които могат да го видят. Обратно на твърденията, че Сатанизмът е нещо "мрачно", Сатана се явява носейки дълга бяла роба, подобна на тази, която носи на изображенията по-долу. Той е Върховният Лидер на Нордическите Боговете и Империята на Орион. Много от нас го виждат често и имат близка връзка с него. Той е красив. Изглежда почти като на изображенията, въпреки че рядко се появява с криле.

Кликнете ТУК за по-голямо изображение. Това е стара картина на Edward Burney от епоса "Изгубеният Рай".

Ето магическия печат на Нашия Баща Сатана. Сигилът с анха в чашата символизира бокала, съдържащ еликсира на живота. Именно това е "Светият Граал" на безсмъртието. Светият Граал е Слънчевата 666 Чакра.

Кликнете ТУК за по-големи изображения на Сигилите.

Това е картина на John Martin от "Изгубеният Рай", изобразяваща двореца на Сатаната.

Сатана е Създател на Човечеството

Моите Разговори със Сатана

Произход на Името на Сатана© 2002-2024 Радостта на Сатана. Всички права запазени.
Номер на Библиотеката на Конгреса: 12-16457, Номер на Авторското Право на ЕС: CI-476909645.

*Забележка: Всички текстове на този уебсайт са защитени с авторски права. Авторът дава разрешение за отпечатването им за лично проучване, стига да не бъдат променени.