Погрешните Учения на Съвременната Йога


Като Сатанисти, всички ние сме наясно, че врагът сменя местата на доброто и злото. Ученията на Християнството и свързаните с него религии, са пълни с духовни злоупотреби и разрушителни "съвети", целящи създаването на безпомощни жертви.

Повечето жертви не осъзнават истината. Знанието е сила. Повечето източни учения имат една-единствена цел - да поробят. Малцината, които имат познания относно начина, по който работи умът, през последните няколко века са изопачили и злоупотребили с духовността, за да запазят и задържат властта си.

Когато умовете ни достигат по-дълбоки състояния (когато заспиваме, медитираме или дори неволно), мозъчните ни вълни се забавят. По този начин, получаваме достъп до астрала и ставаме по-възприемчиви към внушения.

Непосветените и хората, следващи "ученията" на йога, уика и подобните дисциплини, изискващи очевидно негативни промени в държанието, се подлагат на виктимизация от най-високо ниво. Те настройват ума си да бъде възприемчив - по-възприемчив, отколкото при средностатистическия човек. Следвайки тези учения, пропагандиращи унищожаването на егото, липсата на желания, отхвърлянето на материализма и физическото "аз" и спазването на нездравословни диетични режими, тези хора се оставят напълно на милостта на врага, в очакване да бъдат поробени и програмирани.

Липсата на стабилна основа е предпоставка за контрол, манипулация и робство. Подсъзнателните послания, контрола, който медията упражнява над хората и подобните влияния над ума, лесно манипулират тези жертви. Отхвърлянето на материалното оставя всички пари и материални богатства в ръцете на шепа хора, без да им се налага да си мръднат пръста. Наивниците, които правят само това, което им се каже, се прецакват сами.

За да се обезсмисли живота, ученията за прераждането биват извратени и изопачени, насаждат се идеи за безпрекословно подчинение и себеотрицание (като същевременно хората на власт стават все по-богати). Посланието е ясно: не се съпротивлявайте; просто бъдете идеалните роби. В днешно време, йогата е много популярна. Специалните агенции на световните сили са добре запознати с науката около криминалната хипноза и могат да си служат добре с нея; те създават "армии" от безмозъчни роботи, лишени от желания, които се намират под техен контрол. Целта на това естествено са хората, отворени към всякакви видове влияния и внушения, които активно работят върху премахването на личността си, заедно със всичко, което ги прави хора; те не знаят как да използват силата, за чието придобиване работят, оставяйки я ненасочена, което я превръща в инструмент за самоунищожение.

Само чрез Сатана можем да получим знанието, с което да използваме пълноценно мощта си. Трябва да останем заземени и реалистични, докато работим върху себе си. Докато другите се подвеждат по грешния път, ние се наслаждаваме на ползите от упражненията (йога), работейки над волята, индивидуалността, желанията, егото и личността си.

Следвайки безбройните книги и уебсайтове, посветени на извратените "учения", насърчаващи злоупотребата с духовността, хората сами превръщат себе си в жертви. Крайният продукт е безмозъчен, роботизиран роб, със загубена душа.

Думата Йога означава "обединение" и природата ѝ е Сатанинска. Духовното не може да съществува без физическото и обратното. Това, което проповядва врагът, не е истинска йога. Без желание и воля, човек е нищо. Йога представлява заплаха за врага, тъй като дарява на практикуващите духовна и физическа мощ. Тъй като пълното ѝ заличаване е невъзможно, врагът я зарива с безброй фалшиви учения, за да попречи на тези, които изберат да я практикуват; силните подсъзнателни послания наплашват останалите.

Очевиден пример за това е филмът "Екзорсистът".

Обратно към Важна Информация Относно Медитациите за Мощ© 2002-2024 Радостта на Сатана. Всички права запазени.
Номер на Библиотеката на Конгреса: 12-16457, Номер на Авторското Право на ЕС: CI-476909645.

*Забележка: Всички текстове на този уебсайт са защитени с авторски права. Авторът дава разрешение за отпечатването им за лично проучване, стига да не бъдат променени.