Йезидските Дяволопоклонници от Ирак

       


Относно Йезидските дяволопоклонници от Ирак са изписани редица противоречиви текстове. Културата им води началото си от Южен Ирак, като в последствие мигрират на север до Лалиш. Смята се, че те са потомци на Асирийци, тръгнали да търсят убежище след падането на Ниневия в 612 пр. н.е. ¹

Ериду също познат като "Енкиду" е бил древен град в Южен Ирак - градът на нашият Баща Сатана (Енки). Долината на Baten El Ghoul, позната днес като "Дупката на Дявола" и "Коремът на Звяра" се намира точно над погребания древен град. Йорданците и много други я смятат за обитавана от духове. Демони са били забелязвани от хора които са прекарали нощта там, в повечето случаи – войници на бивак. Тези, които са били там, твърдят, че мястото има мощна енергия, наричана "зла" от Юдео/Християнските/Мюсюлманските програми.

Тези, които са прекарали нощта там, също твърдят, че цялата област е "окъпана в странна синкаво-сива светлина". "Привидения" също са били забелязвани. (По-горната информация е взета от книгата "Воинът екстрасенс" от Дейвид Морхаус). Авторът е войник от Армията на САЩ, който е бил ударен в главата от снаряд докато е нощувал в тази долина заедно с взвода си и е получил психически способности и преживял феномени, които никога не са се проявявали преди инцидента. В последствие той е назначен в Отдел за Психическа Война на Армията на САЩ.

В Ирак има много древни артефакти и доказателства за присъствието на Сатана. Лалиш се намира в близост до древният Асирийски град Ниневия и в близост до Зиарахите, разположени в участък, покриващ близо 500км.; Седемте Кули на Сатана с централната кула на върха при Лалиш. "Седемте Кули или Източници на Мощ – високата конусовидна структура, от чиито връх сияят ярки лъчи." ²

"...седем кули – Кулите на Сатана (Зиарах) – шест от тях в трапецовидна форма и една, „центърът“ на върха при Лалиш, с остър, набразден връх."
*Сатанинските Ритуали от Антон ЛаВей

Горният откъс също е алегория, като центъра се различава от останалите – сърдечната чакра. Тя има мощ, но не е толкова силна, колкото най-мощната чакра в душата - 666 Слънчевата чакра. Мощта на сърдечната чакра е минимална. Именно поради това врагът винаги натрапва грешната идея в широкоразпространените книги, както и в догмата на Ню Ейджа.

Върхът на всяка кула има блестящ хелиографски рефлектор, изпълняващ ролята на източник на мощност където Сатанинския/Йезидски Жрец може да излъчва волята си за да влияе на събития по света.

Йезидите често биват описвани като потаен народ, на който им е забранено да разкрива религията си пред външни хора; те крият истинската си вяра. Поради външна намеса, модерният Езидизъм се е изменил и отдалечил от доктрините на древността. Йезидите биват жестоко преследвани и са много подозрителни към външни хора. Очевидно е че техните учения са променени, така че да отговарят на християнските вярвания; както например, в Qu’ret Al Yezid Сатана диктува че той е Бог, докато на други места се казва, че той е "архангел".

Сатана продиктува Ал Джилва директно на Йезидския пророк Шейх Ади през 12-ти век. Ал Джилва е най-важната доктрина в Сатанизма и всеки Сатанист трябва да бъде запознат с ученията ѝ. Аз попитах Сатана дали Ал Джилва е от него и той потвърди, но изтъкна че мюсюлманите са променили някои от доктрините на Йезидите.

Йезидите са били жертва на масови убийства и геноцид основно от страна на християнската и мюсюлманската религия. През 1415, мюсюлманите оскверняват и изгарят гробницата на Шейх Ади, публично изгаряйки костите му пред Йезидите. "Голяма част от Йезидите са взети в плен и поробени, а други са били убити. "Бадр ал-Дин нареди екзекуцията на двеста от членовете на сектата и заповяда изгарянето на костите на Шейх Ади." ³

През 1892, Фахри "Омар Паша поканил няколко Йезидски лидери в Мосул. Имал е за цел да събере таксите от последните 20 години, както и да ги убеди да приемат Исляма. Няколко християни са присъствали на срещата. Той им казал че "ако се откажат от своето Дяволо-поклнонничество, ще им бъдат дадени високи позиции и ранг, като това ще се понрави на великият Алах". Когато те отказали да отговорят, Фахри ги хвърля в затвора, атакува селото им и "посича приблизително 500 от тях". 4

Повечето Йезиди са неграмотни и малкото доктрини който са се запазили през поколенията са предавани от уста на уста. За да се предпазят от гоненията, Йезидите нарочно са заблуждавали външни хора относно вярванията и доктрините си. Именно и поради това, информацията, която имаме за тяхната вяра е толкова противоречива. Йезидите имат много малко писания; в Ал Джилва, Сатана заявява: "Аз водя към правият път без книга".
"Мелек Та'ус предава ученията си „основно чрез устна традиция и чак второстепенно чрез книгата Jilwe." 5

На Йезидите им е забранено да изричат името "Шaйтан". Те наричат Сатана с името "Мелек Та'ус". Мелек означава "Крал". Той е известен като Ангелът-паун заради своята красота и гордост. Той е "Горделивият" и "Владетеля на Земята". Той е Бог на светлината а не на тъмнината и се занимава със съдбите на света.4 Йезидите изобразяват Сатана както чрез пауна, така и чрез змията. "Паунът представлява красотата на почитаният Бог, а змията - неговата мъдрост защото той е, както красив, така и мъдър." Тяхната свещена реликва е медният "санжак" (yezidi copper sanjak), изображение на паунът. 6

Йезидите свирят на флейти и дайрета по време на фестивалите си; "вид поклонение, водещ до всевъзможни изблици на разврат и похот". 7

"Jalwah и Resh са автентичните свещени писания на Йезидите. Йезидите са изгубили не само голяма част от свещените си писанията, но и записките на Шейх Hayder по книгата на Resh. Писанията в Resh без съмнение са възстановени по памет. Йезидите наистина избягват да споменат името "Сатана" и неговите характеристики и стоят настрана от векове. Техните писания са мистерия. Също им е забранено да носят син цвят тъй като това е цветът на Сатана. 8

Йезидите понякога използват името "Анкар" за Сатана и името Ангра Майню за Ахриман в Зороастризма. 9 Йезидите вярват, че Шейх Хасан ал-Басри е написал Mishaf (Писание) Resh (Черно) и го наричат "Черно", защото думата Сатана присъства там. Книгата е в размер 28 на 21 сантиметра и има кожена корица. Йезидите също имат репутация на хора, вещи в черната магия. 10

_________________________________________________________

СПРАВКА:

1 The Yezidis, their Life and Beliefs by Sami Said Ahmed 1975
2 Adventures in Arabia: Among the Bedouins, Druses, Whirling Dervishes & Yezidee Devil Worshipers by W.B. Seabrook 1927
3 Yezidism- its Background, Observances and Textual Tradition
by Philip G. Kreyenbroek 1995
4 Пак там.
5 The Yezidis: A Study in Survival by J.S. Guest 1987
6 Peacock Angel by E.S. Drower 1941
7 Пак там.
8 The Yezidis, their Life and Beliefs by Sami Said Ahmed 1975
9 Пак там.
10 Devil Worship 1919: The Sacred Books and Traditions of the Yezidiz
by Isya Joseph

Обратно към Доктрините на Сатана© 2002-2024 Радостта на Сатана. Всички права запазени.
Номер на Библиотеката на Конгреса: 12-16457, Номер на Авторското Право на ЕС: CI-476909645.

*Забележка: Всички текстове на този уебсайт са защитени с авторски права. Авторът дава разрешение за отпечатването им за лично проучване, стига да не бъдат променени.