Християнското Объркване


Едно от доказателствата, че християнството е измама, създадена от онези, които работят за унищожаване на човечеството, е фактът, че Библията е буквално книга на объркването. Християни, погледнете собствената си религия. Според Центъра за Изследване на Глобалното Християнство в света има около 45 000 християнски деноминации. Християнството е разделено на хиляди секти/деноминации и всяка от тях твърди едно и също нещо - да следва Библията, въпреки че всяка деноминация се разминава с другите по различни важни теми, например за троицата или за вечността на душата.

Библията е написана, за да бъде объркваща, да бъде тълкувана и т.н., това е причината днес да има толкова много християнски деноминации, които на практика не са съгласни с нищо.

Гледали ли сте някога дебати между теолози от различни християнски деноминации? Ако да, забелязали сте, че всяко разногласие се поражда от тълкуването на Библията (защото, както казах, тя е написана с цел да създаде объркване) и, разбира се, всеки ще каже, че неговото тълкуване е правилно, без дори да се замисли дали тези отвратителни доктрини са истински и правилни. Християнските теолози пренебрегват всичко, което е свързано с истината, те отричат науката, отричат логиката и отричат разума.

Защо е написана с цел да бъде объркваща? Лесно е да се контролират объркани хора, изпълнени със самоубийствените доктрини на християнството, които са заблудени и ограбени от собствената си духовност. Като всеки тълкува по свой начин, се гарантира, че всеки ще намери и приеме само това, което му харесва, а това, което не му харесва, ще го изтълкува по някакъв различен начин.

Ако "апостол" Павел е прав, че бог е бог на мира, а не на безредието (1 Коринтяни 14:33), тогава можем ясно да кажем с помощта на Библията, че християнският "бог" определено не е бог. (А да не говорим за историческите, археологическите и други научни грешки в Библията, както и за безбройните противоречия).

Друг пример за трагичното им объркване са различните версии на свещената им книга. Не само че много преводи се различават значително, когато се сравняват фразите, изреченията и количеството стихове (например сравнете Версия на Крал Джеймс и Превод на Новия Свят), но различните версии дори нямат еднакво количество книги! Етиопската библия има 81-84 книги (в зависимост от версията), Гръцката Православна - 75-79 книги (в зависимост от версията), Католическата библия - 73 книги, Протестантските версии - 66, и така можем да продължим до безкрай!


Фалшификации и Противоречия в Новия Завет - Д-р Барт Д. Ерман

Библията няма абсолютно никакви надеждни ръкописи!

Библейският учен проф. Барт Д. Ерман признава, че Библията е покварена измама!


Християни, след като проучихте тази тема, сигурни ли сте, че искате да основавате вечността си на една покварена юдейска книга? Ще продължите ли да вярвате в една объркана книга?

Християнство = Объркване

Сатанизъм = Истина


- Serbon


ОБРАТНО КЪМ ИЗОБЛИЧАВАНЕ НА ХРИСТИЯНСТВОТО© 2002-2024 Радостта на Сатана. Всички права запазени.
Номер на Библиотеката на Конгреса: 12-16457, Номер на Авторското Право на ЕС: CI-476909645.

*Забележка: Всички текстове на този уебсайт са защитени с авторски права. Авторът дава разрешение за отпечатването им за лично проучване, стига да не бъдат променени.