Числото Седем


Древните духовни текстове, както и писанията, относно Енохийската магия, наблягат на числото седем. Числото седем е свързано със седемте главни чакри - енергийните центрове на душата. Без тези седем чакри не можем да живеем. Животните също имат седем основни чакри, разположение по продължение на гръбначния им стълб. Ето защо в много древни духовни текстове и дори и във фалшивите и изопачени писания на юдео/християнската Библия, се набляга толкова много на числото седем.

Поради дълговековното невежество, породено от унищожаването на духовното познание, повечето хора не знаят нищо за тези изключително важни точки на душата. Врагът се е постарал да ги запечата. Когато чакрите са затворени, човек използва много малък процент от способностите на ума и съзнанието. Повечето хора използват едва 5% от пълния си потенциал. Това е забавило прогреса на човечеството с хиляди години. Когато чакрите не са напълно отворени и не функционират правилно, змията не може да се издигне. Змията винаги е била синоним на мъдрост.

Седемте чакри съответстват на спектъра на видимата светлина. Душата се нуждае и е съставена от светлина. Науката и истинската духовност работят заедно и се допълват взаимно. Това е причината, поради която християнската църква винаги е атакувала и работила за унищожаването на науката и научното познание по всички възможни начини. Човечеството е задържано назад не само в технологично, но и в духовно отношение.

Почти всичко духовно се фокусира върху издигането на змията. Това включва: числото седем, "144 000"- надите на душата, "постигането на мъдрост и познание", "дървото на живота" - карта на човешката душа [стволът символизира гръбначния стълб, клоните - пътищата, по които циркулира жизнената сила на душата, а листата и плодовете - храната за развитата душа]; всичко това се отнася до постигането, както на физическо, така и на духовно съвършенство и безсмъртие.

Врагът неуморно проклина човечеството. ОМРАЗАТА на "Исус" към човечеството не е тайна за никого. Липсата на познание, невежеството и пренебрегването на духовните нужди, в комбинация с лъжите и изкривеното духовно познание, което врагът набива в главите на хората, обричат човечеството на гибел, карайки го да повтаря едни и същи грешки, отново и отново. Не можете да пренесете знанията си от този живот в следващия. Когато се роди, човек забравя всичко. Сатана ни показва изхода от цялото това ненужно и садистично страдание.

Въпреки че "Исус" и "Йехова" са измислени архетипи, човекомразещите извънземни, които стоят зад тази порочна измама, са много напълно истински. Назарянина е измислен, за да държи човечеството прокълнато и духовно поробено. Заблудените последователи на гнусното Християнско учение, вместо да работят за напредъка на душите си, изцяло ги пренебрегват, съсредоточавайки се върху "Исус Спасява", което е пълна лъжа. Душата, която спасявате, е вашата собствена. "Исус" е просто инструмент за заблуда, целящ да отвлича вниманието и да попречи на напредъка на човечеството във всички отношения. Всичко в Християнството и неговата кохорта, Исляма, цели да държи последователите си в невежество относно духовното познание, така че те никога да не могат да постигнат безсмъртие или необходимата духовна сила, за да контролират собствената си съдба. Те са прокълнати на робство и страдат от живот на живот. Когато душата на човека се отвори и придобие сила, той може да види предварително резултатите от действията си, как те ще се отразят на другите и т.н. Християните и всички, които следват измамата на Назарянина, остават слепи и, поради тази заблуда, извършват безкрайни атаки и престъпления срещу другите. Истината е, че "ИСУС" ВИ МРАЗИ!

Обратно към Важна Информация Относно Медитациите за Мощ


© Copyright 2003, 2012, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457