Поема на Сатана III


I have created the men of time
The seven earths and the seven heavens.
These are my suns shine on the worlds
Guide the perplexed and my secrets are hidden
I am who creates in the wombs as I like.
People and I made my miracles appear in my creations.
I am the being of beings and all the beings.
I am that who satisfied all the worlds in my creations.
I am God of Gods and all of the throne.
And all of heavens are of my inventions.
I am the one whose secret is venerated
To me are the thanks, praise to me, venerated is my being.

- So Saith Shaitan

Обратно към Доктрините на Сатана© 2002-2024 Радостта на Сатана. Всички права запазени.
Номер на Библиотеката на Конгреса: 12-16457, Номер на Авторското Право на ЕС: CI-476909645.

*Забележка: Всички текстове на този уебсайт са защитени с авторски права. Авторът дава разрешение за отпечатването им за лично проучване, стига да не бъдат променени.