Силите на Ума и Душата


Целта на ИСТИНСКИЯТ Сатанизъм е завършването на делото на нашия Бог-Създател Сатана върху човечеството. Работата на Сатана върху човечеството - превръщането на човешката душа в божествена такава - е била прекъсната. "Божествеността" представлява духовно и физическо съвършенство и безсмъртие, заедно с божествени сили, мъдрост, разбиране и познание. Именно това е и главното послание на всички истински окултни дисциплини (алхимията и легендите за Боговете), запазено под формата на алегории.

Незапознатите с духовността и работата на ума, известна като "магьосничество", е необходимо просто да се огледат наоколо – всичко, което виждате, екрана на компютъра, стола, леглото, мебелите, колите навън, сградите, прозорците... преди да бъде материализерно физически, всичко това е съществувало в нечие съзнание под формата на "идея". Разбира се, някои от нещата се проявяват "от само себе си", без външна намеса, както например е при бурите, където горещият, влажен въздух се сблъсква със студения, сух въздух; но по-голямата част от всичко, което можете да видите, някога е било нечия идея.

Когато стане дума за "магьосничество", хората, които нямат опит в сферата на използването на силите на ума и душата за постигането на цели, обикновено си представят стари вещици с островърхи черни шапки, метли, прилепи, казани, жаби, амулети, свещени камъни, символи и т.н.

Силите, които човек използва, са силите на собствените му ум и душа. По-голямата част от споменатите по-горе "пособия" са ненужни, а други, като амулетите, магическите кръгове от камъни и т.н., просто служат за *усилване* на енергията. Това е научен факт. Кристалите, камъните и други подобни, усилват и могат да предават енергията. Ковените [групи от вещици/магьосници] могат да бъдат изключително мощни, тъй като една група, работеща в унисон, винаги ще може да постигне повече от самостоятелния магьосник. Събирането и насочването на енергия към постигането на определени цели и желания (независимо от природата им) е същината на магьосничеството.

Често виждаме кръгове, заедно с астрологични глифове и разнообранзи окултни символи във филмите и медията. Подбирането на подходящото астрологично време за повишаване и насочване на енергията, често е от решаващо значение за успеха на дадена работа и значително засилва енергията. Вещиците и магьосниците [хората, притежаващи необходимото познание за употребата на силите на ума и душата], използват всички възможни средства, за да подсилят способностите си. Това е важно.

Демоните и духовните помощници често използват жаби, котки, кучета и други животни, наречени "фамилиари", за да помагат на маговете в работата им и да общуват чрез посредничеството на животно, което винаги бива обгрижвано от магът; създава се силна връзка. Фамилиарите също ни пазят и са дар от Сатана. Животните са свещени в Сатанизма и към тях винаги трябва да се подхожда с грижа и уважение.

Обобщение:
1. В Истинския Сатанизъм работим за развитието на ума, душата и силите си.

2. "Магьосничеството" представлява използването на силите на ума и душата. Символите, амулетите, камъните и т.н. могат да бъдат от полза на хората, които предпочитат да използват инструменти в духовните занимания.

ОБРАТНО КЪМ САТАНИНСКО МАГЬОСНИЧЕСТВО


© Copyright 2007, 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457