Поеми, Молитви и Възхвали за Сатана
от Членове


Carcossa
by James Page

Poem
by Grondwitch

Prayer
by Leroy Anderson; I Curse Jesus!!

Poem
by Leroy Anderson

For Vepar
by James Page

Outcast
by Dima Z.

Poem
by James Page

The Satanic Advantage
by James Page

The Satanic Warriors Dedication
by James Page

The Call to Lessons
by James Page

The Invocation of Enki
by James PageОбратно към Възхвали


© 2002-2024 Радостта на Сатана. Всички права запазени.
Номер на Библиотеката на Конгреса: 12-16457, Номер на Авторското Право на ЕС: CI-476909645.

*Забележка: Всички текстове на този уебсайт са защитени с авторски права. Авторът дава разрешение за отпечатването им за лично проучване, стига да не бъдат променени.