Есета и Статии от Членове на Радостта на Сатана


ХРИСТИЯНСКО ЗЛОУПОТРЕБА НАД ТИЙНЕЙДЖЪРИ; ОТ ЛИЧЕН ОПИТ

МОЛИТВА ОТ ЛИРОЙ АНДЕРСЪН; ПРОКЛИНАМ ИСУС!!

ПОЕМА ОТ ЛИРОЙ АНДЕРСЪН

ЦЪРКВАТА Е ИЗПРАВЕНА ПРЕД СЪДЕБЕН ИСК ЗА 2 МИЛИОНА ДОЛАРА ЗА НАСИЛЕНИЕ НА ТИЙНЕЙДЖЪР

БАЩИНА МИСЪЛ ОТ ДОН ХЕС