Древни Езически Религиозни Текстове:
Заменени с Безсмислена Равинска Измама
и
Еврейски Словесен Бълвоч


Евреите контролират почти цялото световно богатство, което са заграбили, използвайки окултни сили. Чрез Християнството – най-полезния еврейски инструмент – тези окултни сили са били изтръгнати от ръцете на неевреите. Всички Езически Богове биват заменени със самозвани еврейски персонажи и архетипи, като имената и образите на Старите Богове биват охулени и "превърнати” в отвратителни "Демони” и подобни обидни чудовищни образи. Езическите легенди биват откраднати, изкривени, покварени и извратени в Еврейски Словесен Бълвоч.

Свещените текстове, съдържащи мъдростта и ученията на нееврейските Богове, създадени, за да помогнат на човечеството и да му дадат знания за развитие на душата и за достигане на по-високо ниво на духовност, били систематично заменяни с еврейска литературна мръсотия и безсмислени равински глупости, които изпълват Талмуда, Тората и юдео-християнската Библия. Така наречената "Тора" всъщност е извращение на египетското Таро. Подобна е и ситуацията с Кабалата. Ето защо юдео/християнската Библия съдържа толкова много ужасяващи предупреждения чиято цел е да държат неевреите далеч от окултните знания.

"Йешуа", което е "Исус", означава "Да бъде заличено името му". Очевидно е за кого се говори тук. Този безполезен цар на робите, който виси на кръста, е фиктивен самозванец, поредния еврейски архетип, създаден, за да замени истинските Богове, а именно нашия Бог Създател, който е САТАНА, и да заличи съществуването му от паметта ни (Да бъде заличено името му). Това е не само тежка плесница за неевреите, но и мерзост за нашите Богове.

Колкото повече проучвания правя и навлизам по-дълбоко в окултизма, толкова по-ярко се вижда, че САТАНА е БОГ.

От оригиналните текстове не ни е останало нищо освен литературните боклуци и равниски глупости, които евреите са сложили там. Съвременните окултни учения са заразени с еврейски букви, еврейски ангелски архетипи и се основават на еврейския мироглед. Явни примери за това са (версията на Библията на крал Джеймс):

2 Царе 18: 27 "Но Рабсак им отговори: Нима само до твоя господар и до тебе ме е изпратил господарят ми, за да кажа тези думи? Не! А и на хората, които са поставени по протежение на стената, които заедно с вас ще ядат изпражненията си и ще пият урината си."

Йов 20: 7 "той ще изчезне за вечни времена, подобно на нечистотията му. Тези, които са го виждали, ще ахнат: Къде е той?"
Тук е и оригиналната история на Йов, написана на угаритски език [клинописно писмо], съставена около 1400 г. пр. н. е. от "Илимилку Писарят". Този епос НЕ включва Йов и Йехова, а "Керет" и Богът "Ел". Семейните трагедии и болести на Керет са съпоставими с тези, в историята на Йов. "Сатана" дори не присъства в оригиналната история. Другите нееврейски легенди, които съставляват епоса за Йов, включват:

Писания, свързани с екскременти не присъстват в оригиналните текстове.

Още равински мръсотии:

Притчи 26:11 "Както псе се връща при бълвоча си, така и глупецът само повтаря глупостите си."

Исая 19:14 "понеже Господ им изпрати дух на измама, така че те заблудиха Египет във всичко, което вършеше, както пиян полита в повърнатото от него."

Исая 30:22 "Тогава ще оскверниш твоите позлатени и посребрени идоли и кумири и ще ги изхвърлиш като смет, казвайки: Боклук!"

Еремия 4:4 "Посветете се на Господа и снемете крайната плът на ожесточените си сърца, мъже от Юдея и Йерусалим, за да не избухне гневът Ми като огън и да не се разпали неугасимо поради злите ви дела!Предупреждение за настъпващия съд."

Еремия 8:2 "И ще ги разпръснат пред слънцето и луната и пред цялото небесно войнство, които те са обичали и на които са служели, и които са следвали, и които са търсели, и на които са се покланяли. Няма да ги съберат и няма да ги погребат. Ще бъдат за тор на земята."

Гореизложеното е само малка извадка от безкрайната еврейска литературна мръсотия, която изпълва Библията, създадена, за да заблуди и пороби неевреите. Ето с какво са заменени ученията на нашите Богове. Този извратен боклук е бил набиван в главите и душите на децата на неевреите и тикан в лицето на родителите им през целия им живот. Не е чудно, че толкова много хора имат негативно отношение към духовността.

Малко хора са запознати с египетската Кабала. Истинската Кабала представлява инструкция за изключително мощни четириизмерни медитации; използва специфични чантове, тонове и вибрации и ги прилага към различни части на душата. Оригиналната кабала се основава на руните, които са базирани на съзвездията, подобно на Таро. Това е само много кратко обобщение, тъй като инструкциите са сложни и изискват обстойно изучаване.

И отново наблюдаваме как евреите покварват и премахват познание, запазвайки го единствено за себе си, така че да могат да контролират света (имено затова те имат толкова много богатство и власт). Тези от неевреите, които са имали знания, като друидите, биват избити от Християнството.

Единствените остатъци от информация за това свещено знание останали достъпни за публиката, биват омърсени, повредени и осквернени. Останали са само няколко изкривени и изопачени отломки, като например "гематрията", която е повредена и се използва за отклоняване на вниманието от истинските текстове, онази еврейската история за "големи", основана на елементите, както и тяхното повредено "дърво на живота". Измисленият еврейски "Йехова" и еврейските ангелски архетипи винаги са на почит, докато езическите Богове са принизени до "клипота" на смъртта, мръсотията и екскрементите.