Белзебуб: Йератическа Информация


Познанието, представено на тази страница е предназначено за напреднали и съдържа информация за тези, които искат да се запознаят с Белзебуб по-задълбочено. Тук можете да откриете и йератично [дълбоко духовно] познание, като Божествените Имена на Белзебуб.

Божествените Имена са нумерологически издържани Имена, които могат да бъдат използвани за Призоваване и Инвокации:


Божествени Имена:
 • [*]Ваал-Зебул (Ва-АЛ-ЗеБул) [Baal-Zebul]
 • [*]Баал-Зевюлон (Ба-АЛ-зевюлОН*) [Baal-Zevulon]
 • [*]Баал-АЛ-зевул (Ба-АЛ-АЛЗЕВУЛ) [Baal-Al-zevul]

*като думата небула/небулон, но като ЗЕбулон
Божествени Символи:
 • Мълнията
 • Руната Зиг (Совило)
 • Главата на Бика
 • Дъбовото Дърво
 • Чукът на Тор
 • Ваджра [Хинду]
 • Планините и Планинските Върхове
Божествени Числа и Атрибути:
 • Числа: 40, 50, 60*
 • Руни [в този ред]: Турисац, Тивац, Совило.
 • Зодиакален Знак на Мощ: Овен
 • Символи на Свещени Животни: Големият Орел,
  Бикът, Ястребът, Змията
Псалм за Белзебул:

Почетен/Призивен Псалм към Белзебул
Божествени Сили:
 • Искрата на Живота
 • Съюз/Разединение
 • Власт
 • Царуване
 • Владеене
 • Защита
Важни Титли:
 • Баща на Богове и Хора
 • Създател на Човека
 • Могъщият
 • Небесен Баща
 • Извайващият Вселената
 • Василевс [Крал]
 • Убиецът на Кронос

БЕЛЗЕБУБ, известен още като ВААЛЗЕБУБ, ЕНЛИЛ, БЕЛ, “ПИР БУБ”* ВЕЕЛ ЗЕВУЛ и БЕЛЗЕБУТ
Познат е и като Готическия Демон “БАЕЛ”, Древногръцкия Бог ЗЕВС, Скандинавския ТОР, Индуския ИНДРА и Балтийския ПЕРКЕЛЕ

Други Имена:

[*]Няма проблем да се обръщате към него с Белзебуб, Белзебул или дори Зевс в разговори. Йератичните Имена, дадени по-горе, ще дадат най-добри резултати, когато го призовавате.
[*]Белзебул е бил познат под редица други Имена в различните Езически Пантеони, като Перкеле, Тор, Зевс - все Имена, свързани по подобен начин. Всички тези имена са свързани със Закона, Небесния и Земния ред, силен лидер, но главно - Гръмотевицата. В Индия, Индра живее на най-високия връх на Меру [както Зевс на Олимп] и владее свещената Гръмотевица Ваджра, но името му е свързано и с корена на думата за дъжд.

В допълнение към източния му произход, Белзебул, под името Зевс, е бил един от най-важните Богове в гръцкия Пантеон. По-късно, това е наследено от римският Пантеон, за който е добре известно, че произлиза от древногръцката култура. Висока почит му се отдава, както в скандинавския, така и в славянския Пантеон. Терминът Бел или Баал, означаващо Крал, представлява почетна титла, показваща върховна мощ и духовно господство. В Близкия Изток, титлата му носи подобно значение и до ден днешен. На старогръцки, думата "Баал" се свързва с думата "Василевс", значещата същото нещо: Крал. В резултат на това, лицето на Зевс [Василевсът] често се оказва върху предмети, свързани с Кралете: Монети, Щитове, Надписи, и т.н.

За разлика от съвременните интерпретации на духовните митове, Зевс е бил изключително важен Бог и символ на Коронната Чакра ["Небесата"] на върха на глава. Енлил е бил синкретизъм на идентичния символ на божеството. Именно поради тази причина, асоциацията на Белзебул с "Небесата" и "Даряването на Дъжд" или начинът, по който той "Изпраща Мълнии Срещу Враговете Си" е синкретична с качествата на Зевс. Зевс също така е бил наричан "дарителят на дъжд", което е символично за енергията, стичаща се надолу от Коронната Чакра, усещането за която може да наподобява седене под дъжда. Мълнията, от друга страна, е свързана с усещането за "електрошок" от биоелекричество, което идва по време на медитация, напомнящо доста за нормалното електричество. Руната Совило представлява символ за мълнията.

Съвременните титли, "дадени" на Белзебул, са ярка демонстрация за многовековната културна и духовна война, водена от авраамическите религии. Количеството клевети и дезинформация, изсипани по негов адрес е огромно, но светлината на благодатта, невероятната духовна мощ и върховната му власт, сияе през тях. Дори враговете на Боговете са осъзнавали този факт. От "Крал на Боговете", в лицето на Зевс, Белзебул става "Крал на Демоните". На гръцки думата "Демон" означава "Бог" и следователно, титлата му запазва съдържанието си. Той наистина е Крал на Демоните. Този факт е отразен в много вражески гримоари, които го описват като лидер на "безбройни легиони". [1]


От психологическа гледна точка Белзебул/Зевс символизира върховната мъжествена сила, което следва и от факта, че той е посочен като баща на Херкулес и други Герои от древността. Всички древни молитви открито признават, че той е "решаващата" сила в света или "космосът", което означава "всичко, което е".

Макар от всички Богове, той най-малко да избързва с преценката си преди да отсъди, неговият гняв е най-разрушителният, а неговите дарове - най-благодатните. Древните гърци са казвали, че "всичко, което се случва, се случва в присъствието на Зевс", най-вече в контекста на земните владетели, които посягат към тиранията. Зевс може да предизвика падението на тирани, но и възхода на крале, които никога не могат да бъдат докоснати от зловредни влияния.

Неговата воля властва както над Боговете, така и над смъртните. Белзебул може да сложи началото, както и края на всяка война. Като вселенска сила, е невъзможно да бъде спрян, нито удържан, което е символизирано и от индуското оръжие ваджра.

Единствено Сатана може да отмени някои от указите, изборите или решенията му. Волята му е "Властващата Воля". Мощта на Белзебул се е славела навред в Древния свят и той е бил световно признат като изключително могъщ Бог. Дори Библията приравнява мощта му с тази на Сатана, отбелязвайки в Откровенията: Това е мястото, "където е престолът на Сатана" (Откр. 2:13). Става дума за древния град Пергамон, в Мала Азия или Турция. Пергамският Олтар е археологическо чудо. Този храм е бил преместен и е бил запазен, като в момента се намира в Берлин (втората снимка).

Като символ, той е Богът на Бащиния Ред. Благодарение на изключително високия си ранг, Той е бил на чело на гръцкия Пантеон [както и на много други] и е символ на Бащинството, Твърдата и Справедливата Власт. Докато Сатаната управлява вътрешната структура на Пантеоните и Мистериите, Белзебул често се е явява като владетел на видимата или материалната сфера, като Сатаната винаги има последната дума. Зевс е наричан и "Бащата на Боговете", защото от него произлизат много други Богове, но също така е свързан и с много герои и полубогове, тук на земята, като Херкулес или Александър Велики. Що се отнася до Хората, Зевс е наричан и "Решаващия Съдбите", а също и "Баща на Хората", поради изключително важната роля, която е изиграл при създаването на човечеството. [2]

Това, че враговете свързват Името му с "Господар на мухите" е чиста проба богохулство. Източникът на това идва от един от многото епитети на Зевс, "Зевс Миягрос" (от гръцки), което значи "Зевс, който прогонва мухите [проклятията]". Думата за "Мухи" в старогръцкия език е произнасяна като "Мие", което бива изкривено чрез премахване на една буква и съкратено до "Миарос", означаващо "Този с мухите" или "Оскверненият". [3] [4]

Същият подход с премахване на една буква е използван от евреите, за да променят Името на Белзебул в "Белзебуб", което е обяснено в предишната страница. Това е направено с много от Езическите Богове, за да се изкривят имената им и да бъдат охулени на Иврит. Разбира се, престъпленията им срещу него не спират само до тук - те правят всичко възможно да го осквернят, осмеят и наклеветят, по най-долния начин. В Библията Белзебул е споменаван често като фигура, която всява страхопочитание у враговете си, като в Новият Завет директно го посочва като противник на фиктивния "Исус". Влиянието и властта му били толкова огромни, че когато "Исус" е изпълнявал така наречените си “изцерителни чудеса" , никой не вярвал, че това е дело на Назарянина; всички са смятали, че те идват от "Белзебуб" В този регион е било всеизвестно, че Белзебуб е бил Бог на изцелението, който извършвал изключителни чудеса, свързани с лечение. Макар тази история, заедно със самата Библия, да са измислица, това показва колко добре врагът разбира невероятно високата позиция, заемана от Белзебул и неговите огромни способности в областта на лечението, заедно с властта му над всички демонични същности. Дори в самата Библия, която врагът създава и изпълва с фиктивни истории, Сатана презира жалкия Назарянин, а името на Белзебул напълно засенчва нелепата концепция за "Исус". Единственият, над Белзебул е Самият Сатана. [5]

Белзебул е подложен на систематични атаки, както от евреите, така и от авраамически фанатици, което продължава и до ден днешен. През 2015 г. тези ненормални осквернители на историята разрушават храма на Бал в Палмира. Мощта на този Бог е толкова огромна, че точно както при Сатана, силите на разрухата правят безбройни опити да изтрият наследството му от историята на Човечеството. Очевидно е, че усилията им никога не се увенчават с успех.

Величието на Белзебул, чиято мощ е сравнима единствено с тази на Сатана, е подчертана в изявлението на врага. Евреите признават напълно, че именно те, като религиозна група, са зад всички атаки срещу Белзебул. Обърнете внимание на факта, че използват терминология, свързана с Духовната война:

"Мощните вълни на духовната война се надигнаха срещу Баал, така че да го сринат и превърнат в архидемон и анти-теза на Бог. Атаката срещу Баал идва именно от писанията в Стария Завет, най-вече с цел да обезкуражи евреите от това, да почитат Баал за да ги обедини под едноличната власт на Яхве. [...] Баал е името на специфичен жив Бог с ясно изразена мощ. Като универсален Бог, Ваал е бил много по-сложен от едноизмерно божество. [...] Докато се стигне до момента, в който бива написан Новия завет, Баал вече е бил категорично свързан с тор, мръсотия и сексуални извращения и познат под името Белзебуб в еврейските среди." [6]

Важно е да отбележим, че редица евреи постоянно са се опитвали да предадат своите дребни фалшиви "Национални Богове" и да проникнат в Езическите религиозни движения, дори в онези времена. За разлика от Езичниците, евреите правят това доброволно, поради изменната си природа, безсилие и желание да се внедряват във вече установени групи. Езичниците, от друга страна, рядко, ако изобщо някога са правили това и то единствено, когато стават обект на масови кланета, какъвто е и случаят с геноцидите, които са извършвани срещу тях.

Белзебул може да прогонва всякакви проблеми, било то под формата на физически болести [в капацитетът си на лечител], социални опасности [възстановител на Справедливостта] или други духовни проклятия. В действителност, връзката с мухите и думата "Миягрос", идва от бръмчащите, съскащи и силни звуци, всички от които съответстват на мантруването и вибрациите, които почистват душата и премахват проклятията в нея, като с този процес я лекуват.

С изключение на ентомантията, има скрит подтекст, загатващ за Зевс и неговите способности да изпраща "мухи" или усещането за биоелектричество/Врил, което наподобява усещането за "насекоми", лазещи по кожата [произхождащо от бръмчащите звуци и мантруването, както е обяснено по-горе].

Лечебните способности на Белзебул като Бога на изцелението от Екрон са символизирани от покачването на Врил енергията, което създава усещането за "мравучкане" върху кожата на практикуващите

В гръцкия Пантеон, Зевс също така символизира и неумолимата, всемогъща сила на необходимостта - съдбата, от която създанията не могат да избягат. Същевременно, Зевс е този, който се е преборил с Кронос/Сатурн и се е утвърдил като цар, побеждавайки строгите ограничения на човешката природа и карма.

Като Бог на Гръмотевиците, по горепосочените причини, както и поради факта, че може да променя времето, Белзебул е свързан и със скандинавския Бог Тор, който също е владетел на Гръмотевиците. Руната, съответстваща най-близо на това Турисац/Тор, която е свързана с Мълнията. Следващите по важност руни, свързани с него са Тивац и Совило. И до ден днешен, огромното влияние на Белзебул се наблюдава във факта, че титлата му, "Тор", се е наложила като съвременното Име за думата "Четвъртък" в редица езици, или, с други думи - Денят на Тор [Thor’s Day]. В тайнственото си царуване, той бива вътрешно свързван и със Слънцето - Слънчевия Крал. Освен, това руната Тир е свързана с налагането на едиктите на Сатана чрез ръката на Белзебул и символизира Справедливостта.

Оръжието на Зевс, Гръмотевичното оръжие, наречено "Керавнос", е свързано с думата "Керувим", която представлява еврейска и християнска поквара. Еврейската дума "Херувим" се използва като название за най-високия духовен ранг и власт, което едно създание може да притежава - това говори достатъчно за изключителната мощ, която Белзебул притежава. В орфическите мистерии, Зевс се радва на огромна почит, поради уменията си да борави с "Гръмотевиците". Гръмотевицата би следвало да издигне душата от пасивното летаргично състояние и да ѝ вдъхне нов живот.

Белзебул/Зевс е бил Демонът-Пазител на Александър Велики, който завладява почти целия известен по онова време свят. Александър е вярвал и открито е заявявал. че е син на Зевс Амонас, свързан с египетския бог Амон [да не се бърка с Амон Ра, който е друг бог, известен още като Мардук]. Белзебул носи благосъстояние, неуязвимост и добър късмет в лицето на бедствия. В Близкия Изток, Александър бива признат като син на "Баал", като същевременно гърците го признават за син на Зевс Амонас. Към Александър често се обръщат с титлата "Василевс", което на Изток е "Баел", като и двете титли означават както Цар, така и Върховен Владетел.

По-долу е поместена снимка на статуята на Зевс Амонас и монетите, изсечени за Александър Велики. Приликата е поразителна, особено рогата, като символ за върховно господство. Смята се, че Александър Велики е потомък на бог Белзебул/Зевс, чрез майка си Олимпиада, която е от кралско древногръцко потекло; по време на земния си път, той е бил всеобщо признат от всички Езически цивилизации като физическото въплъщение на мощта на този Бог. Майка му, Олимпиада, също се е занимавала с духовност, окултни ритуали и медитация.


Лорд Зевс/Енлил/Баел

Александър Велики, Крал на Македония

Думата "Амин", с която християните завършват почти всички свои молитви, е открадната от думата “Амон”, която е била и епитет на Зевс.

Мистериозната му смърт на 33-годишна възраст [никой не знае с подробности какво точно му се е случило] е свързана не с физическа смърт, а с изключително голямата вероятност да е завършил работата си по Магнум Опус на 33-тата си година, когато животът му "приключва". Историите за отравяне с алкохол също не изглеждат особено основателни. Митът за раждането му е тясно свързан със символа на Гръмотевицата и с това, че е бил "заченат от Гръмотевица". Плутарх пише, че Александър винаги се е отнасял с уважение към другите езически култури и е възприемал, че във всички тях присъстват едни и същи Богове. Александър, обучаван от Аристотел [най-високопоставеният учител през този период в Македония, Гърция], е бил обучен в и добре запознат с Духовните Практики, от типа на Алхимията. [8],[9],[10]

Символиката около Зевс е богата, изпълнена с духовни алегории и многопластово знание. Името на Зевс е ясно свързано с протоевропейските култури и тези от Далечния Изток. Той е истинският "Небесен Баща", за когото говори врагът. Поради огромното си влияние, към него често са се обръщали с "Бог" или "Бог-Баща", подобно на начина, по който се обръщаме към Нашия Баща Сатана. Мощта на Зевс често се свързва със самата концепция за казуалност, живот, съществуване и елемента на етера, разделение, репликация и всичко необходимо за създаването на Вселената и живота вътре в нея. На Зевс са дадени десетки епитети, всички от които, символи на мощта и силите, които той притежава над всичко, което съществува, демонстрирайки неговата цялостност и съвършенство, като Бог. [11]


Относно лъжата за Енлил и наводнението, с което “потапя" човечеството” в шумерските епоси

За разлика от дребнавите измамни твърдения на евреина Зекария Сичин, Енлил [Белзебул в Шумер] никога не е бил "съперник" на Енки, нито пък между Сатана и Белзебул някога е имало такива проблеми. Това са противни еврейски интерпретации на духовната митология, имащи за цел да злепоставят Боговете по начин, по който да накарат хората да се отдръпнат от духовните учения. Не, Енлил никога не е давил "човечеството".

Така нареченият "потоп", който "унищожил човечеството", представлява духовен мит, присъстващ във всички Езически култури; митът е значим както за Енлил, така и за Зевс, разкривайки поредната връзка с Белзебул. Потопът е една от най-важните духовни алегории, съществували някога, подобно на Райската градина. Докато Сатана е свързан с мита за Райската градина [който ще бъде обяснен в друга статия], то Баалзебул е свързан с така важния мит за "Потопа".

Именно от този мит, евреите "взаимстват" за да създадат историята за Ноевия ковчег в програмите си за религиозна дезинформация. Ной и неговата "съпруга", са откраднати от Девкалион и неговата съпруга "Пира" (чието име означава "Огън"), които спасяват човечеството по време на потопа, "създаден" от Зевс. Както беше обяснено по-горе, "водният потоп" представлява Короната Чакра, потапяща тялото в стичащата се надолу духовна енергия. Огънят символизира змията Кундалини, която драстично увеличава мощта на човека.

Митът за Потопа е свързан с "удавянето/пречистването" на нечистите елементи в човека и заместването им с от Божествена духовна енергия и по-извисена и достойна природа. Това се постига чрез медитации и увеличаване на душевната мощ. "Потопът" представлява духовна алегория, загатваща за това.

Ида и Пингала [огненият и водният аспект на Змията] работят за прочистването на душата. "Потопът" е символ на изпълването/заливането на душата с водния елемент[необходимо състояние, което ще се случи от само себе си], която ще потопи нечистите елементи, а Пира символизира пречистващия огън, който представлява следващата стъпка в процеса, спасявайки човечеството от наводнението. Това са също и важни стъпки при подготовката за Магнум Опус.

Твоите последователи, Белзебул, короновай с венеца на гръмотевичните небеса.


СЛАВА НА БЕЛЗЕБУЛ!!!
Страницата е съставена от Върховен Жрец Hooded Cobra 666

Източници и библиография:

1. Dictionary of Ancient Greek, J. Stamatakos

2. Encyclopedia of Greek and Roman Mythology, Luke Roman and Monica Roman

3. В трудовете си, Павзаний се обръща към Зевс като към “Този, който прогонва мухите”, което означава, че той предпазва от зарази и проклятия. Още по темата: https://en.wikipedia.org/wiki/Myiagros

4. Ibid., 1, “Daimon” section

5. Hebrew Bible: Matthew 12:24, Mark 3:22, Luke 11:15 and so forth.

6. "Белзебуб: Несправедливо Демонизирано Божество?", Huffington Post, https://www.huffpost.com/entry/beelzebub-an-unfairly-dem_b_9759936

7. Ibid 2, Entry for Zeus.

8. Plutarch, Greek Lives.

9. "Александър Велики като Бог": https://www.ancient.eu/article/925/alexander-the-great-as-a-god/

10. Оцелели са малко източници за това, повечето от които са обявени за “фалшиви” след конфискацията им от Християнската църква, която пренаписва историята. Пример за такива текстове Secretum Secretorum (Тайна на Тайните).

11. От Уикипедия за Зевс

12. Ibid 2, "Девкалион and Пира" section

*Продиктувано на Върховен Жрец Hooded Cobra от Лорд Белзебул

Обратно към Високопоставени Богове и Короновани Принцове на Ада© 2002-2024 Радостта на Сатана. Всички права запазени.
Номер на Библиотеката на Конгреса: 12-16457, Номер на Авторското Право на ЕС: CI-476909645.

*Забележка: Всички текстове на този уебсайт са защитени с авторски права. Авторът дава разрешение за отпечатването им за лично проучване, стига да не бъдат променени.