Абраксас: Йератическа Информация


Познанието, представено на тази страница е предназначено за напреднали и съдържа информация за тези, които искат да се запознаят с Абраксас по-задълбочено. Тук можете да откриете и йератично [дълбоко духовно] познание, необходимо за осъществяването на по-добра връзка с Абраксас.

Божествените Имена са нумерологически издържани Имена, които могат да бъдат използвани за Призоваване и Инвокации:


Божествени Имена:
 • [*]Абрасакс (Аб-Ра-Сакс) [Ab-Ra-Sax]
 • [*]Абраксас (Аб-Ра-КСАС) [Ab-Ra-XAS]

*Ксас и Сакс носят допълнително скрито послание,
свързано със сигила му, върху което
последователите на Абрасакс могат да медитират.
Божествени Символи:
 • Скиптър
 • Камшик
 • Глава на Петел
 • Слънце и Луна
 • Чаши
Божествени Числа и Атрибути:
 • Числа: 0, 1, 100*
 • Руни [в този ред]: Пертро, Айвац
 • Зодиакален Знак на Мощ: Овен/Близнаци
 • Символи на Свещени Животни: Петелът
Псалм за Белзебул:

Почетен/Призивен Псалм към Абраксас

Ритуал в Името на Абрасакс:

Групов Ритуал
Божествени Сили:
 • Физическа Реалност
 • Баланс
 • Добро и Зло
 • Слънце и Луна
 • Истина и Неистина
Важни Титли:
 • Великият Еон
 • Първичният
 • Владетел на Плеромата


АБРАКСАС, известен още като Египетският Бог Хонсу. Името му присъства във вярванията на много народи, като остава почти непроменено. АБРАКСАС, АБРАКСИС ИЛИ АБРАСАКС са все вариациите на ИМЕТО Му.

Както В.Ж. Максин пише относно личните си преживявания с Абраксас, с времето, този Бог се озовава във вражеската "Демонология", под името "Декарабия" или директно като "Абрасакс".

Абрасакс е един от Боговете понесли много клевети, но както е и случаят с много от Боговете ни, следите, които е оставил в историята ни, все още са налице. Можем да проследим историята назад до определен момент, но самият произход на Абрасакс остава неясен. Очевидно е, обаче, че тайното познанието на този Бог е от изключително значение.

Името на Абрасакс се среща в Древните магически текстове, фрагменти и амулети. Неговото име, както и Имената на много други Демони, става жертва на редица злоупотреби, но въпреки това то е било широко известно, почитано и използвано в Древността. Благодарение на лъжите, разпространявани от врага, много от информацията, свързана с този Велик Бог е изгубена.

Целите и идеалите на групите, почитащи Абрасакс, са не просто представени по изключително изкривен начин в историята, но и последователите им са били подлагани на гонения, погроми и избивания от страна на Църквата. Произходът на така наречените "Гностици", които се споменават много често в текстовете, свързани с Абрасакс, няма особено общо с това, което повечето хора предполагат.

За повече информация относно двете Гностични секти, които са давали най-много глас на факта, че са ученици на Абрасакс, както и за произхода на Бога в Митраистките литании (чието познание за Абрасакс идва от Древно египетски и Древногръцки източници), последвайте този линк:

Последователите на Абраксас: Гностическите Ученици и Сатанински Произход

Анализ на Името Абраксас

Абрасакс е изключително мистериозен Бог. Преди да се впуснем в по-дълбок анализ, нека разгледаме информацията, с която разполагаме за него.

Да започнем с Древногръцката Нумерология - "Α-Β-Ρ-Α-Σ-Α-Ξ" прави 365. Това така важно число показва не само връзката на Името с Древна Гърция, но и разкрива факта, че самият Абрасакс е свързан с човешката година, която съдържа точно 365 дни.

В мистично отношение може да разгледаме това число като към 360-те градуса на идеалния кръг добавим петте елемента на сътворението. Позовавайки се дори само на този факт, посветените в Духовния Сатанизъм следва да разберат, че Абрасакс тук всъщност представлява символичната мощ на цялото Зодиакално Колело, с всичките му 360 градуса, олицетворение на самия живот. [1]

Всъщност, Зодиакалното Колело показва "всичко, що е в живота" - това, което Абрасакс управлява. На Енохийски (език, за който се твърди, че е използван от Древните по времето на Нефилимите), "Абраасса" (което е много близо до "Абрасакс") се превежда като "този, който дава". Това загатва за факта, че Абрасакс е този, който дава универсална сила и мощ.

В следствие на фактите, изброени по-горе, разбираме защо Абрасакс е титулуван "Еонът" на старогръцки; титлата е свързана с "Megas Eniautos" или "Великата Космическа Година" - времето, необходимо за преминаването през всички Зодиакални Знаци или около 25920 години. Абрасакс е символично представян като Бог на този процес, което го прави покровител на астролозите. [2]

Що се отнася до амулетите и камъните, в Енциклопедия Британика [Гръцка версия, 1981, том 1] пише: "Абрасакс, тайнствената дума, която се използва апотропейно [за защита от злото] или отрицателно [за причиняване на зло], е гравирана върху много пазилки (филактерии)..." По надолу, в същия раздел пише: "Абасас - това е една от най-значимите и най-популярните абасаси: "Употребата на тази дума е използвана в много молитви - християнски, коптски и други."

Причината, поради която името на този Демон е така широко разпространено, е че то представлява дума за мощ, но точният начин за използването ѝ е изгубен през вековете, скрит зад криптични символи.

"Според експертите по древни митове, Абрасакс е бил или е Демон, наравно с Египетските Божества. Твърди се, че думата "Абракадабра" произлиза от думата Абраксас. Първоначално тази дума е използвана в гностическата система за символизиране на циклите на сътворението, а в по-дълбок смисъл се използва като дума за Бог." [3]

В Египет, Абраксас е бил Бог Хонсу, един от Боговете на Луната и Времето, тясно свързан с Тот; двамата заедно създават и подреждат небесата и астрологията във форма, която човечеството да може да използва. Абрасакс работи заедно с Тот.

Минералогията и познанието за камъните също са символично обвързани с Абрасакс, както е посочено и във вражеската литература за името "Декарабия". В резултат на това са открити много камъни и филактерии, изработени от скъпоценни камъни, свързани с Абрасакс, познати като "Камъните на Абраксас".

За да разберем повече за Абрасакс, трябва да вникнем в символизма, който го обгръща.

СИМВОЛИ НА АБРАКСАС:

Вляво виждаме символическото
изобразяване на Абрасакс като змия с глава
на Лъв. Главното нещо тук е фактът, че тялото на
змията символизира енергията на Кундалини.

Начинът, по който долната част на змията
е извита образува цифрата 8 – символът на
безкрайността – безкрайният кръговрат на
енергията, без начало и край. Другата страна на
амулета представя средната колона на съзнанието,
което при хората се намира в гръбнака.

Всяка една от змиите, по протежението на тази
колона, представляващи частите на душата, които
познаваме като “Наблюдателниците” в човешкото
тяло или: Бедрата, Раменете и Слепоочията.

В долната част на амулета са гравирани същите
букви, като тези на щита , показан
на най-дясното изображение. Това са старогръцки
букви, символизиращи съюза на женските
елементи на душата в един аспект.
Тук виждаме Абраксас,
в човешката му форма - начинът,
по който се явява на
приближените си ученици.

Четирите корони на главата му
символизират 7-те сили
или Чакрите, излизащи
от Главата на Абраксас,
символ за човешкия ум [от старогръцки - НОУС]
или извисената душа.

Отворената длан символизира
създаването на възможности.
Най-дясното изображение съдържа изключително
важно послание, свързано с Абрасакс.

Двете змии, представляващи
краката на Абрасакс са свързани с
дуалистичните елементи на Кундалини енергията
и полярността на живота и смъртта.

Главата на Петела е поредният важен
символ, свързан с Абрасакс;
Петелът, който се буди преди
всички останали с изгрява на слънцето;
с други думи осъзнаването на просветлението.
Петлите също така са свързвани
с извънредна творческа сила.

Камшикът символизира активната сила,
както и интензитета ,с който Абрасак
може да я прояви, Щитът представлява
защитата, а трите букви - троица.

Трите букви върху Щита на Абрасакс
са свързани със съюза на Женските
Елементи на Душата. Гръцката Богиня на
Луната е била наричана “Йо”,
а третата буква на щита (А) символизира
съюза на женските елементи.

Сигилът на Абрасакс - Циклите на Съществуване

Всеки един от сигилите на Демоните на Сатана представлява символ на много важни Богове, останали през вековете за да предадат на хората важни духовни послания.

Символът, представляващ Сигилът на Абрасакс е изключително свят и могъщ. В следващите редове ще разгледаме няколко от посланията, скрити в този сигил. Духовните Сатанисти трябва да бъдат посветени и да обогатяват своите разбиранията, така че представената тук допълнителна информация е необходима.

Абрасакс ни учи на безбройните мистерии на Луната, предоставяйки ни познание за всичко свързано с циклите на Луната и следователно - циклите, свързани с всяко едно магическо занимание. Друго нещо, което се вижда от Сигилът му е връзката му с астрологията, както и факта, че той ни учи на нея.

Двете Луни (в горната и долната част на Сигила) представляват Лунните цикли; горната на Намаляваща Луна, а долната - на Нарастващата. Те са свързани чрез стълбовете в Сигила, които го разделят на четири равни част, символизиращи четирите сезона - Зимата, Есента, Пролетта и Лятото.

Символът, в лявата част на сигила, който също съдържа Луна, представлява сферата извън планетите или така наречената "Астрологическа Сфера", отдалечени от Луната. Това допълнително подчертава мощта на магическите занимания и на астрологията като наука - информация, отразена в целия сигил. Равностранният кръст в дясната част на сигила представлява Четирите Посоки на човешката душа, в микрокосмически смисъл, подчертавайки работата по същността на душата и медитациите, необходими за "завършването" ѝ. *

Изброеното дотук представлява едва началото на многото интерпретации на този Сигил. За вникването в пълния смисъл тук са необходими допълнителни познания и разсъждания върху него.

Искрено се надявам, че с написаното тук, успях да ви предам правилното впечатление за нашия многоуважаем Демон Абрасакс. Мистериите му са многобройни и тези, които ги последват ще се радват на опеката му, в името и мощта на Сатана.


- Страницата е съставена от Върховен Жрец Hooded Cobra 666
Източници:
1. От Гръцката система за "Isosephy".
2. Неща, известни за Астрологията, идващи от Ведически текстове.
3. Dictionary of Angels, Gustav Davidson, превод от Гръцки. Внимавайте, тъй като тази книга е написана от вражеска гледна точна.


*Всичко това идва директно от Белзебул и Абраксас

Обратно към Високопоставени Богове и Короновани Принцове на Ада


© Copyright 2022, Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457 CI-476909645 EU Copyright Number