Създаване на Мисловни Форми/Слуги


За да създадете мисловна форма за бяла магия, следвайте инструкциите, поместени на тази страница. За черна магия *не* искате да се свързвате по никакъв начин с енергията, по очевидни причини! Моля, прочетете статията за евокация, преди да продължите. При черната магия, вместо да инвокирате енергията, вие я формирате извън себе си и я черпите от източници, които нямат връзка с вас. Липсата на знания е причината за така наречените "обратни ефекти" на заклинанията.

Бележка от личен опит - не е задължително мисловната форма да бъде унищожена. Вещиците в продължение на векове често са имали надежден магически помощник. Някои дори са прекарвали няколко живота с един и същ помощник. Магическият помощник трябва да се "храни" редовно. Под "хранене" се разбира да му се дава енергия да бъде програмиран постоянно. Да унищожите верен и надежден служител е глупаво.

Мисловната форма е малък пакет от кондензирана психична енергия. Подобно на всяка енергия, мисловната форма може да бъде програмирана да изпълнява конкретни задачи и/или насочена да пътува до определено място. Успехът на мисловната форма зависи от силата на ума и душата на нейния създател. Слабата мисловна форма бързо ще се разпръсне и няма да постигне нищо.

Мощните мисловни форми, когато са пренебрегнати, могат да предизвикат хаос. Енергията се храни с енергия и мисловната форма, която е на няколко седмици, ще е абсорбирала всевъзможни влияния, емоции и енергии от заобикалящата я среда. Това може да се стори забавно на някои, но е известно, че мутиралата мисловната форма често се появява отново в близост до своя създател, само за да предизвика хаос поради външните енергии, които е приела.

Създаване на мисловна форма:

1. Настанете се удобно.

2. Влезте в дълбок транс.

3. Дръжте очите си затворени. Когато сте напълно отпуснати и вече не усещате тялото си, сте готови да започнете.

4. Сега визуализирайте как лъч светлина навлиза в тялото ви през короната на главата и изпълва аурата ви. Цветът на светлината трябва да съответства на целта, която искате мисловната форма да постигне. Наситете цялото си същество с енергия в съответния цвят, докато започнете да вибрирате с нея.

5. Като имате предвид естеството на работата, изберете съответната чакра [според цвета], където ще освободите енергията. Държейки очите си затворени, визуализирайте как тази енергия се стича от чакрата и образува топка пред вас. За занимания, включващи базовата чакра [обикновено черна магия], трябва да визуализирате как енергията напуска базовата чакра и енергийната топка се събира между краката ви. При работа с коронната чакра енергията трябва да се издигне над главата ви. Важно е енергията да се освобождава в права линия. Продължавайте да събирате енергията в кълбото, така че то да се сгъстява все повече и повече.

6. Когато енергията е достатъчно силна, можете да започнете да я оформяте в необходимата за целта ви форма. Визуализирайте какво искате да прави това същество и влейте енергията в него. Не го усложнявайте. Сложните и подробни инструкции не работят с мисловните форми.

7. Използвайте много кратка фраза, 1-5 думи, наум или на глас, дръжте очите си затворени и заповядайте на съществото. След това го освободете като куршум, изстрелян в празнотата.

Съществото ще се храни с емоциите на този, към когото е изпратено. Можете дори да го програмирате да се прикрепи към аурата на друг човек.

Например:
В случай на възбуждане на любов/похот можете да мастурбирате и да вкарате енергията в съществото в момента на програмирането. Трябва да използвате енергията както от базовата, така и от втората си чакра, за да подбудите похотта. За работа с обич използвайте гърлената чакра. За работа на сексуалната любов използвайте гърлената и сакралната чакра. Доминиращият енергиен цвят трябва да представлява основата на вашата работа. Да речем, че искате много любов, но и малко похот, тогава визуализирайте енергията като зелена с оранжев прах. Някои цветове могат да се комбинират, но тези, които създават изцяло нов цвят (както при зелено и оранжево = кафяво) ще попречат на енергията да се хармонизира със заниманието. След това всичко, което ви е необходимо за командата, е името на човека, към когото искате да се прикрепи. В идеалния случай трябва да заповядате на формата да се прикрепи към подходящата за работата чакра; т.е. за похотта - към втората чакра.

Мисловните форми могат да се прикрепят и към материални обекти. Те могат да защитават или да причиняват щети.

 

За да унищожите мисловната форма:

1. Призовете я по време на намаляваща Луна. Колкото по-близо до новата Луна, толкова по-добре. Най-добре е това да се направи навън. Визуализирайте как тя идва и се носи във въздуха пред вас.

2. Съсредоточете се и визуализирайте как енергията се разпръсква в земята. Кажете нещо от типа на "Вече те няма!/Вече не съществуваш!"
Може да се наложи да направите това няколко пъти.


ОБРАТНО КЪМ САТАНИНСКО МАГЬОСНИЧЕСТВО

 

© Copyright 2005, 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457