Истината за Сатана и Кръвните ЖертвоприношенияСатана е набеждаван за всичко, което врагът представлява и прави. Цялата енергия, която са вложили в заблудите си, разсейва и обърква хората. Всичко това е скрито пред очите ни.

В книгата “Дървото на Душите”, Хауърд Шварц разкрива как Сатана всъщност е ПРОТИВ кръвните жертвоприношения. Това присъства дори и в техния Талмуд, в Sanhedrin 89b, Genesis Rabbah 56:4 и на още няколко места.

"Сатана на Планината Мория"- тук Сатана многократно се опитва да предотврати опитите на Авраам да принесе в жертва сина си, Исак.

За извадка от книгата (на Английски), моля, последвайте този линк:
Сатана на Планината Мория


БААЛ ОТКАЗВА КРЪВНИТЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ:

Еврейските писания говорят за съревнование между пророк Илия и жреците на Езавел. И двете страни принасят жертви на боговете си: Баал отказва да запали жертвата на последователите си, докато небесният огън на Яхве изпепелява олтара на Илия, дори след като бива напоен с вода. Следвайки инструкциите на Илия, наблюдателите убиват жреците на Баал, след което започва да вали, което демонстрира властта на Яхве над, времето и желанието му да убива:

Уикипедия статия за Ба'ал


Библейските книги Левит и Второзаконие са изпълнени с кръвни жертвоприношения и инструкции за извършването им. Назарянинът е върховното въплъщение на идеята за кръвна жертва, разположена в самото сърцето на християнските меса/служба и култ. „Яжте тялото на Христос, пийте кръвта на Христос.“ - директни алюзии за човешко жертвоприношение.

Талмудът представлява набор от равински коментари и дискусии, относно темите и историите в Тората - Мидраш. 63 тома, като енциклопедия. Сами може да си извадите изводи... Можете да си представите какво са правили равините, щом две от петте книги на Тората са почти напълно съсредоточени върху кръвните жертвоприношения, а в останалите три, те присъстват много често.

Талмудът е изключително “потаен” (по очевидни причини). Написан е както на Иврит, така и на Арамейски. Също така, имайте предвид, че няма интервали между думите, нито гласни. Изучаването на Талмуд обикновено трябва да се случи с помощта на равин или негов еквивалент.

Бидейки паразитите, които са, евреите използват паразитна магия и ритуали.

Сатана ни показва как да използваме и насочваме собствената си мощ, използвайки змията си.

Искам също да добавя, че еврейските магьосници жестоко злоупотребяват с духове, елементали и създават мисловни форми, за изпълняването на плановете си, използвайки енергиите им. С други думи - паразитизъм...


Човешко Жертвопринушение в Библията

"Яж ме...Изпий ме" Християнската Литургия и Как е Свързана с Еврейско Ритуално Убийство

 

© Copyright 2019, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457


Разобличаване на Християнството