Сатанински Символи


Тъжен факт е че малко Сатанисти знаят истинското значение на нашите символи. Повечето хора разчитат на фалшивата и грешна информация набавена от християнски източници. Християните показват своята глупост и невежество непрестанно. Знанието е най-големият им враг, тъй като няма измама, измислица или лъжа която да може да просъществува в лицето на истината. Всеки Сатанински символ съдържа дълбока духовна алегория, свързана с прогреса на човечеството към божествеността, духовното и физическото съвършенство и безсмъртието. Повечето ако не всички Сатанински символи се отнасят към духовния аспект и познанието за на човешката душаl.


ЗМИЯТА: Най-свещения символ в Сатанизма. Змията представлява Силата на Кундалини в основата на гръбнака. Когато змията е активирана чрез медитация за мощ и специфични упражнения, тя се издига през седемте чакри, носейки дълбоко осъзнаване, просветеност, пара-нормални способности и всезнание. Качулатата кобра, изобразена в много древни гравюри и рисунки в Египет, символизира разширеното съзнание в следствие на издигането на змията. Това е ИСТИНСКАТА основа на Сатанизма – издигането на змията. Успешното издигането на змийската енергия носи със себе си много по-високо духовно ниво и разтурва заблудите на Християнството и подобните му програми.


ГЛАВАТА на КОЗЕЛ или КОЗИ ЧОВЕК: Този символ произлиза от древногръцкия Бог “Пан”. Пан е древногръцка дума, означаваща “всичко, което е” и “Най-Висшия от Всички”. Възвишената сила на природата е заложена в тази дума, показвайки едновременно с това, че тя е всичко. Името на божеството символизира всичко естествено в нашия свят, както отгоре така и отдолу. В контраст с лъжите и клеветите, разпространявани от Християнската църква, Пан е игрив и добър бог, символизиращ невинността на природата и живота извиращ от нея. Всичко това е осквернено от Авраамическите програми, които по-късно обявяват природата за източника на “всичко зло”.

Флейтата на Пан символизира човешкия дъх или дъха на живота [Душата]. Флейтата му е разделена на седем нива, всяко от които кореспондира на една от седемте основни чакри. Да свирите на флейтата означава да Свиренето на флейтата означава да вдъхнете живот на чакрите чрез медитация.

Поставената в Пентаграма Козя Глава, символизира контрола и баланса на петте елемента в природата. Чрез този символ е представено достигането до божествеността, когато материалния и природен свят се срещат с еестествения свят на душата отвъд. Еротичната енергия на Пан символизира и енергията на живота, раждането и възпроизвеждането, на индивидуално, но и духовно ниво.

НАСОЧЕНАТА НАДОЛУ ПЕНТАГРАМА: Символизира енергията влизаща отгоре в  Коронната чакра. Сатанинската Светкавица символизира Сатана като нашият Истински Създател Бог. Светкавицата е жизнената сила – биоелектричеството. Всички насочени надолу символи в Сатанизма представляват енергия отгоре слизаща надолу давайки живот и усилвайки силата на душата.

Нашият Баща Сатана е говорил относно пентаграмите сочещи нагоре, често използвани от Уика и други магьосници. Този символ има своето място, но не бива да пренебрегваме насочената надолу пентаграма. Те представляват съответно горните и долните чакри и енергийния поток в двете посоки. И двете са необходими като част от баланса във вселената.

"Глупаците не знаят какво правят. Енергията бива изпратена нагоре. Трябва да отиде в земята, за да я възстанови. Прекомерната употреба на насочената нагоре пентаграма изхвърля енергиите в космоса, причинявайки множество проблеми, и източва земята от способността й да се защити срещу тези проблеми."
-Сатана/Луцифер

Железният кръст със четирите равни страни присъства в повечето Магически Знаци на Демони и представлява правилното насочване на чакрите и формата на човешката душа.

Луцифер има няколко магически символа. Всички те са свързани със достигането на божествеността. Символа показан вляво представлява Истинският Граал. Това е чашата която съдържа еликсира на живота. Католическата Църква е ОТКРАДНАЛА и покварила тази идея. Граала е част от Великото Дело (Магнум Опус), което е в потенциала на всеки един човек. Тук не става въпрос за материален предмет, а за концепция. „Кръвта на чакрите“ е енергията която те отделят когато бъдат стимулирани. Граала е изобразен като „Благородна Кръв“; това е „кръвта“ на чакрите.

Символите вляво са на Астарти/Астарот. И двата са взети от Египетския Анх.

Тези символи също така са свързани с луната, използвайки духовната сила за изпращането на благославящи магии или проклятия. За да са успешни, трябва да разполагате със силно биоелектрично поле. Това също е символизирано от Лунния Рог (вляво) и общата форма на двата символа (базирана на Египетския Анх).
Египетският Анх представлява ключът към душата и сърцевата чакра. От там идва и глифът на планетата Венера. Планетата Венера и сърцевата чакра са свързани с Астарот.

Анха се свързва с човешкото дихание, сърцебиене и постоянния прилив и отлив на живота. В йероглифната писменост, анха често е изобразен във формата на ключ, тъй като един от ключовете в медитацията е способността да контролираме дишането си. Този контрол ни позволява да засилим душевните си умения и да достигнем длъбините на душата.


ЧЕРВЕНИЯ, БЕЛИЯ И ЧЕРНИЯ цвят идват не само от Древно-Египетската цивилизация, а и от Далечният Изток. Египет е бил алхимичен център известен също като „Черната и Червената Земя“. Алхимията се занимава с преобразуването на човешката душа в божествена такава. Чрез това преобразуване, ние завършваме започнатото от Нашият Създател Сатана. Цветовете червено, бяло и черно са на трите островни нади на човешката душа. Ида е черна, Пингала е червена и Сушумна е бяла.
"ТЪМНИНА"
Асоциирането на Сатанизма със тъмнината е напълно погрешно. Не става дума за призраци, таласъми и тем подобни. Сатанинската „тъмнина“ е свързана със "ин" в "ян". Това представлява женската страна на душата; подсъзнанието което достигаме чрез медитация. Змията на Сатана е от женската част на душата. Мъжката страна на душата е логическата – лявото полукълбо на мозъка; дясното полукълбо е женското. Душата има позитивни и негативни полюси. Мъжката и женската страна трябва да работят заедно. Логическата мъжка страна; лявото полукълбо направлява женската страна чрез мисъл и воля. Женската страна е източника на мощ в човешката душа. Женската страна реализира мислите и идеите, идващи от мъжката логическа страна. Женската страна е притежава творческия аспект на душата; сънища, музика, чувства и интуиция. Тъй като силата да ръководим собствената си съдба и духовна свобода идва от женската страна на душата, Християнската Църква и свързаната с тях пасмина (като Исляма) си поставя за голяма цел принизяването на жените. Исляма не остава много по-назад, като техните доктрини са дори по-брутални и от непрекъснатото очерняване на което ги подлага Юдео/Християнската библия. Всичко работи в комбинация на подсъзнателно ниво, отричайки и потискайки женската сила на душата. Благодарение на многовековното налагане на тези практики, чиято единствена цел е премахването на духовността, женската страна на душата и нейните сили атрофират. Ето защо човечеството и целия свят се намират в такава каша в момента. Това създава сериозен дисбаланс който става наследствен. Използвайки медитации за мощ , Сатанизма засилва женската част на душата, възстановявайки баланса, духовното здраве и извисявайки индивида.


“Вилата на Дявола“ е всъщност много древен символ датиращ хиляди години преди Християнството. Води началото си от Далечният Изток (от където Християнството и Еврейския му корен са откраднали много; прикривайки кражбата като покваряват и развращават всичко неузнаваемост, с цел да унищожат духовното знание и да запазят духовната сила в ръцете на малка група от "избрани"). Познато е като "ТРИШУЛ" и изобразява пробиването през трите възела в коренната, сърдечната и 6-тата чакра, също познато като "гранти" (душевни възли) в Санскрит. За да се издигне змията и 3-те трябва да са отворени. Тришула символизира змийската енергия пронизваща трите гранти.

Изображението на Бафомет в западния окултизъм е взето от взаимствано от Шива (горе). Обърнете внимание на позицията на ръцете, едната ръка сочи нагоре, другата надолу. Забележете, че Бафомет е едновременно и мъж и жена, подобно изображенията на Египетския Ехнатон (Akhenaton). Рогата са символ на Меркурий, който е въплъщение на чи, врил, магическата сила, жизнената сила, прана.


Крилете на душата представляват духовната свобода. Козата символизира плодовитост – плодовитост в умножаване на жизнената сила, врил, която активира и издига змията. “Козата С Хиляда малки” се отнася за коронната чакра, “Сахасрара” на Санскрит което означава “Лотос с хиляда листа”.

Рогата символизират жизнената сила, магическата сила, врил, чи…Това се вижда в знакът на планетата Меркурий (показан точно под текста). “Меркурий” е познат като “Пратеникът на Боговете”. „Богове“ е кодова дума за чакрите. Картината в ляво изобразява рогата на Азазел, с лъчите сияещи от главата му, представляващи издигната змия.Пирамидата символизира формата на човешката чакра. Липсващия горен камък представлява незавършената работа и ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО представлява гнозис и всезнанието когато човек достигне божествено ниво. Това състояние е познато като “САМАДХИ/САМАДИ” или “СВРЪХ СЪЗНАНИЕ”. Изображението в ляво е снимка на банкнотата от Един Щатски Долар. Правителството на Съединените Щати е било основано върху Масонски принципи нямащи нищо общо с Християнството. Оригиналното Масонство идва от Сатана.


666 е Кабалистичният квадрат на Слънцето. 666 е най-важната слънчева чакра. Истинското значение на “Храмът на Соломон” е ХРАМЪТ НА СЛЪНЦЕТО. “Сол“ “Ом“ и “Он“ са все думи за Слънцето. „Сол“ е Латинската дума за Слънцето и е близка до Английската дума “Soul“(душа). “Ом“ е името дадено от Индусите на Духовното Слънце, а “Он“ е Египетската дума за Слънце. Евреите открадват символизма от Храма на Соломон и го превръщат в измислен персонаж, подобно на изфабрикуваните персонажи в Юдео/Християнската Библия. За повече информация:
Премахването и Оскверняването на Оригиналните Езически Религиозни Текстове
и
Разобличаване на Духовната Поквара: Духовна Алхимия и Библията
Истинското значение на израза “Храма на Слънцето“ е духовно. Това представлява усъвършенстваната душа, където лъчите от слънчевата (666) чакра (която се намира в центъра на душата и е отговорна за циркулацията на духовната енергия) излъчват 8 отделни лъча. Сияещата душа е символизирана от Слънцето. 8 е числото на Астарот. Това е също “Новият Йерусалим“. Името “Йерусалим“ също е откраднато и покварено – превърнато в град в Израел. “Йерусалим“ Е ИДЕЯ!

Обърнете внимание на двата Сатанински символа горе в дясно; числото 8 е символ на безкрайност/безсмъртие. Осмицата е обърната на една страна. Двойният кръст символизира човешката душа при слънчевата (666) и сърдечната/раменните чакри. Звездата с осемте лъча в ляво е Звездата на Астарот. Католическата Църква нарича това “Белегът на Звяра“. Всичко свързано със духовността е оклеветено и осквернено от Християнските Църкви. Сияещата, усъвършенствана душа е също символизирана като “Светлината“.


Символът на Астарот в ляво показва баланс и равновесие, получени когато Ида и Пингала надите са еднакво активни, и Сушумна се активизира.

Череп и Кости символизират Нигредо [преобразуващият] етап от Магнум Опус (превръщането на душата в божествена такава). Това е етапа на смърт в духовния процес, преди душата да е пречистена в божествена. Шлаката се отделя от чистотата.

Черното Слънце, Гарванът, Враната и черният цвят също символизират Нигредо [преобразуващият] етап. Черното Слънце е астралното Слънце.

Паунът е свещен за Сатана и представлява третото око и многоцветният етап на Магнум Опус следвайки Нигредо [преобразуване].
Луцифер, Луцифер, разпери опашка и ме поведи със пълна скорост по правия път през долината на смъртта към сияещата светлина, палата на Боговете. -Isanatha Muni

Обърнатият кръст е много древен символ, ДА, предхождащ Християнството и неговият Еврейски корен с хиляди години. Истинското му значение изобразява правилното подреждане и насочване на чакрите. Най-важната слънчева (666) чакра е насочена надолу и дава сила на душата.

Относно Слънчевата чакра и Масонството: Персонажа “Хирам Абиф” (Hiram Abiff) е поредната алегория. ХИРАМ е много древна мантра за Слънцето. Черното слънце [астралното Слънце]. Хрим е свързано с масонския Хирам Абиф “представен на всички кандидати през третата степен на Масонството”. Обърнете внимание на “ТРЕТА” – третата, Слънчева чакра. Златната чакра. Слънчевата чакра, също представена от свастиката. Уикипедия – Статия за Хирам Абиф. Хирам Абиф (или още Сина на Вдовицата) е централен персонаж в алегорията, представена на всички кандидати през третата степен на Масонството. Хирам е представен като главния архитект на храма на крал Соломон; в последствие бива убит в храма който е проектирал от трима главорези в неуспешен опит да го принудят да разкрие тайните кодове на Масонските Майстори.

БЕЛЕЖКА: “Хирам е представен като главния архитект на храма на крал Соломон”. С други думи, Слънчевата чакра, символизирана от обърнатия Сатанински кръст е източника на могъщество в човешката душа и ключов елемент в Магнум Опус. Това е представено и от Чука на Тор. Слънчевата чакра е “архитекта на душата”. Цялата енергия в душата идва от тази чакра. Слънчевата чакра, която се намира в близост до пъпа е и мястото, където се захранваме за първи път и получаваме живот в утробата на майката. Хирам Абиф не е “персонаж”, а КОНЦЕПЦИЯ. “Тайните кодове” са мантри и думи на сила, които пробуждат чакрите и им вдъхват мощ. Всички Древни Езически Религии акцентират върху Слънцето. Слънцето вдъхва живот, включително и астралното Слънце на душата; “Храма на Соломон”. Слънчевата чакра играе ключова роля в Магнум Опус.© Copyright 2006, 2008, 2011, 2015, 2021 Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457